NU Performance Festival 2018

20.-28. oktoobril toimuv etenduskunstide biennaal NU Performance Festival ning 25. oktoobril algav muusikafestival Üle Heli ühendasid jõud, et tuua publikuni mitmekesine rahvusvaheline ja kohalik etenduskunste ning muusikat sisaldav programm. Tihe koostöö samaaegselt toimuvate festivalide vahel aitab luua senisest veelgi vaheldus- ja ideederikkama unikaalse terviku. Alates 6. juunist müüki tulnud piiratud kogus ühiseid festivalipasse võimaldavad külastada nii etendusi ja performance'id, kui ka kontserte ja klubiüritusi, mis toimuvad oktoobri eelviimasel nädalal.

NU Performance Festival 2018 keskmes on objektse kunsti ajaliin ning performatiivsed võimalused, mis mõtestavad ümber publiku individuaalset ja kollektiivset kogemust.

Kui teatril on objektsele kunstile pakkuda dramaturgilist ajaliini ning distsipliini, siis vastupidise vahetusena annab näitusesaalide kunst teatrile tõlgendusvabadust ja formaadi variatiivsust.

Lavaline aeg muudab objekti vastuvõttu: objektse kunsti ajatelg, ruumi dramaturgia, selle kontekst ja kommunikatiivsus fokusseerivad publikut teadvustamata aladele ja aspektidele.

Publiku roll ja tähendus sellises vaatemängus on mitmes mõttes olla kunstiteose osa. Enda kohalolu panus teose tekkes loob nii võimaluse kui ka vastutuse.

Vaatemäng moodustub objektsuse performatiivsusest. Objekt ise ongi vaatemäng.

NU Performance Festival 2018 programmi huvi on tuua esile ootamatut, viia kõrvale harjumuspärasest ning luua pinnast performatiivsuse avaramale tajumisele.

NU Performance Festivali 2018 kuraatoriteks on Henri Hütt ja Mihkel Ilus, kes on kunstnike-duona tegutsenud läbi seitsme aasta. Hetkel töötavad nad järgmise ühise näituse ja lavastuse kallal ning on aktiivsed ka oma autoripraktikates.

Henri Hütt on (etendus)kunstnik, kes väärtustab loomingulisi hübriidvorme, kuhu kuuluvad nii tehnoloogilise dominandiga etenduskunsti vormid, helietendused, lavastatud näituse kontseptsiooni arendamine ning koostööd erinevate valdkondade kunstnikega. Hütt on rühmituse MIMproject liige ning Baltikumi ja Skandinaavia kunstiülikoolide võrgustiku DAMA koordinaator.

Mihkel Ilus on visuaalkunstnik, kelle põhifookus on maal laiendatud väljal. See tähendab, et sageli töötab Ilus suuremõõtmelise installatsiooniga, milles maaliline lähenemine omab keskset rolli. Ilusa praktika oluline osa on ka kaasaegse näitusekultuuri ja etenduskunsti põimumine. Viimasel ajal tegeleb peamiselt objektse kunsti erinevuste uurimisega black box ja white cube tingimustes.

Käesoleval aastal toimuval festivalil Üle Heli on oodata kontserte, klubiõhtuid, heliinstallatsioone ning haridusliku eesmärgiga seminare ja vestlusringe. Samuti toimuvad festivali otsingulisele ja avastamisrõõmu taotlevale lähenemisele omaselt sündmused erinevates kohtades nii Tallinnas kui ka festivali lõpupäeval, 28. oktoobril toimuva eksootilise väljasõidu kaudu kaugemalgi. Heliüleste tasandite muusikafestival Üle Heli keskendub žanrimääratluste asemel muusika tähenduslikkusele ja seostele erinevate kunstivaldkondadega. Festivali huviorbiidis muusikalised nähtused, mis väljuvad etteantud raamidest ja suhestuvad ümbritsevaga vabalt ning loominguliselt, esitades küsimusi ja pakkudes erinevaid tõlgendamis- ning dialoogivõimalusi ka heliülestel tasanditel.

Mõlema festivali programmid avalikustatakse augusti keskel ja siis tulevad müüki ka üksikpiletid.
Festivalide ühispassi on võimalik soetada Piletilevist: www.piletilevi.ee/est/piletid/nu-performance-festivali-ja-ule-heli-2018-pass-255508/