Anname teada, et 30. märtsil Narva Kreenholmi Manufaktuuris esietenduma pidanud lavastus “Oomen” jääb toimumata, kuna tehniliste keerukuste ning komplikatsioonide tõttu osutus see võimatuks. Kreenholmi Manufaktuur sai me üle seekord võitu.

“Kui töö ei lähe, siis mitte ägestuda, vaid teha parem vaheaeg, järele mõelda, ja asuda töö kallale jällegi tasapisi; isegi meelega ennast aeglustada, et end tagasi hoida.” – A. Gastev

“Oomeni” meeskond on teinud lavastuse valmimise nimel palju tööd, kuid alati pole see piisav. Täname kõiki toetajaid ja huvilisi ja loodame, et “Oomen” saab siiski võimalikuks tulevikus.

PDF pileti omanikel kannab Piletilevi kontor raha tagasi kontole, kust ost oli sooritatud. Raha laekub 7 tööpäeva jooksul. Tavapileteid ostetakse tagasi kõigis Piletilevi müügipunktides v.a Circle K teenindusjaamades.

Lisainfo:
Eneli Järs +372 5069655 eneli@saal.ee
Minna-Triin Kohv + 372 55634127 minnatriinkohv@gmail.com


“Me veedame tööl
parima osa oma elust.
On ju vaja õppida töötama nii,
et töö oleks kerge
ja et ta oleks pidev
elukool.”
A. Gastev “Töölislöögi poeesia”

Kas masinistlik maailmakord, mis tulihännana sähvatab üle maakera, tabades inimsüdameid, on Oomen? Kas Oomen on korra ja läinud ta on, või on ta sulanud üheks paigaga, kus higi ja verd on valatud? Kreenholmi üüratud tehasehooned on lasknud oma võlvidel paisuda, et mahutada ära põlvkondi tööd ja ühistahet, millest nüüd on saanud ahastamapanev museaalne tühimik. Sinna kutsume Aleksei Gastevi abil tagasi veel korra Töölislöögi Poeesia.

“Oomen” põhineb avangardpoeet Aleksei Gastevi teosel "Töölislöögi poeesia". A. Gastev sai sotsialistlikul Venemaal tuntuks kui teoreetik ja praktik, kelle huviks ja sihiks oli parandada tööliste efektiivsust vabrikutes. Suurimaks meie aladel olevatest on Kreenholmi Manufaktuur, mis oma mastaapsuses kannab endas tööliste mehhaniseeritud vaimu ka tänapäeval.
Kreenholmi ruumid hoiavad endas nii suurejoonelise tööstuse hõngu kui ka õrna töölishinge katsumusi, mida saab tajuda nii kolossaalse vabriku aladel kui manufaktuuris sees.

Paisuvalt monteeruva aegruumi loomiseks võtavad olulise rolli näitlejad Mirtel Pohla, Riina Maidre, Bert Raudsep, Pääru Oja ning Vox Populi koor.

Jarmo Reha (sünd. 1991) on vabakutseline lavastaja ja näitleja, kes on varasemalt olnud teatris NO99. Reha on lõpetanud EMTA Lavakunstikooli XXVI lennu näitlejana. Jarmo Reha viimaste tööde hulka kuulub roll mängufilmis "Portugal" ning lavastuses "BIG DATA", mis oli osa Vaba Lava kuraatorprogrammist. Lavastajana huvitub ta installatiivsest ruumist ja füüsilisest poeesiast.


Постановка "Предзнаменование" рассказывает историю могущественного мира рабочего класса, который разлетается в щепки о механизацию рабочей силы.

Новый общественный строй, который привел к изобретению машин и замене рабочей силы механизмами, который, как носитель огня мерцает над земным шаром, поражая человеческие сердца - это ли не предзнаменование? Вот оно появилось и сразу же исчезло…Громадные заводские здания Кренгольма вмещали в себя огромное количество рабочих, более 10 000 человек трудились на мануфактуре, но теперь от всего этого осталась только музейная пустота. С помощью произведения Алексея Гастева публика окунется в прошлое, в мир трудящихся 1913 года.

"Oomen" или "Предзнаменование" основывается на произведении поэта-авангардиста Алексея Гастева "Поэзия рабочего удара". Гастев стал известен в России как теоретик и практик, его целью и интересом являлось изменить эффективность рабочих на фабриках. Самая большая фабрика на нашей территории - Кренгольмская мануфактура, которая в своей масштабности остается носителем духа механизированной работы и сегодня. Помещения Кренгольма хранят как дух масштабного производства, так и терзания тонкой рабочей души, что ощущается на территории колоссальной фабрики и в ее помещениях.

"Предзнаменование" - это не театральное представление в классическом понимании, а путешествие по "Кренгольму" в звуковом сопровождении. Для создания временного пространства важную роль в спектакле берут на себя актеры Миртель Похла, Рийна Майдре, Берт Раудсепп, Пяяру Оя и хор Vox Populi. Спектакль поддерживают Капитал Культуры Эстонии и EV100. Благодарим за помощь в создании спектакля : IVEK, Meresuu СПА и отель, Нарвский музей, Loov Eesti, Kolimisrõõm, кафе Muna, Felandia, Narva Gate OÜ, Сандер Сийм, Генри Кутсар. Открытие нарвской кренгольмской мануфактуры является в истории Эстонии знаковым событием.