Me elame maailmas, milles kahte leeri jagunemine, kategoriseerimine ja piirid, mis kehtestatakse tugevalt võimu, autoriteedi ja vägivalla alusel on kõikehõlmavad. Kuidas on võimalik kasutada kõlavaid väljendeid nagu "kõik tähendab kõiki" või "avalikkus tähendab avalikkust" maailmas, kus inimväärtused on ohus? Kõik pole kunagi olnud mõeldud kõigile ja avalikkus ei ole kunagi olnud absoluutne avalikkus. Seega on selge, et sotsiaalne ruum on üles ehitatud hierarhia, rassismi, võõrandumise, diskrimineerimise ja ideoloogiliste klasside ning isegi keele iseenda toel. Kui me peaks ette kujutama oma maailma tulevikku, siis eelistab Isaac Chong Wai välja pakkuda (järele proovida) erinevaid harjutusi etenduse vormis selleks, et harjutada teistmoodi tulevikku, selle asemel et jätkata ideoloogiate ja normide keskset lähenemist.

“The Collective Individual Exercises” ehk kollektiivsete individuaalsete harjutuste etenduste sarja eesmärk on kaasata selle läbiviimisse võimalikult palju erineva taustaga inimesi ja uurida üheskoos, kuidas me saame olla üksteisega solidaarsed etenduse olukorras ja avalikus linnaruumis ning mida on võimalik sellest õppida. Etenduste seeria koosneb mitmetest erinevatest koreograafiatest, mida esitavad kaasatud kohalikud vabatahtlikud.

“One Sound of the Futures” ehk üks tulevikuhääl on etendus, milles osalejad seisavad kui elavad skulptuurid ning väljendavad ühekorraga oma ettekujutust tulevikust. See etendus on ühendanud inimesi nii Kong Kongis Kai Tak Runway pargis kui Demokraatia väljakul Gwangjus, Lõuna Koreas kui K11 kunstnikekülas Wuhanis, Hiinas kui Utrechtis, Hollandis. Segades kokku kõik need erinevad tulevikust mõtlevad hääled, tekib unikaalne hetk, kus adresseeritakse aega, mis pole veel kohale jõudnud. Lõppkokkuvõttes kõlab kõikidest nendest esituskordadest erinevates maailma paikades ja läbi sadade erinevate indiviidide häälte vastu aja ülim hoomamatus. Tallinnas esitatakse ühist tulevikuhäält Vabaduse väljakul.

ISAAC CHONG WAI on Hong Kongist pärit kunstnik, kes resideerub Berliinis. Tal on avaliku ruumi kunsti ja uute kunstistrateegiate magistrikraad Bauhausi Ülikoolist Weimaris, Saksamaal ning bakalaureusekraad visuaalkunstis Hong Kongi Baptistlikust ülikoolist. Tema töid on eksponeeritud: M+ Muuseumis ja Para Site’s Hongkongis (2018), Stiftung Brandendurger Tor ja Haus der Kulturen der Welt’is Berliinis (2018), Deutsche Künstlerbund’is Berliinis ja Gwangju Media Art festivalil (2016), Kunstfest Weimar ja Macura muuseumis Novi Banovic’is ja Moskva International Biennale for Young Art näitusel (2014). Tal on olnud soolonäitused Kunstraum Münchenis (2018), Hong Kongi Goethe Instituudis (2018) ja Bauhaus muuseumis, Weimaris (2016). Isaac Chong Wai kasutab oma töödes palju erinevaid meediumeid – etenduskunste, videot, fotograafiat ja kohaspetsiifilisi installatsioone. Talle pakuvad huvi kollektivismi ja individualismi, aja- ja ruumipoliitika, tegeliku ja kujuteldava tuleviku vastasmõjud. Isaac Chong Wai valiti Künstlerhaus Lukas’e stipendiaadiks (2018) ja ta on üks Festivals In Transition võrgustiku URBAN HEAT projektis osalevaid kunstnikke (2015-2018). Ta on saanud Burger Collection kunstniku stipendiumi (2016) ja Bauhaus Essentials auhinna (2014 ja 2015). Tema töid kollektsioneerib Burger Collection.
https://www.isaacchongwai.com

Freiraum on Goethe Instituudi algatatud projekt, mille raames korraldab Kanuti Gildi SAAL sarja temaatilisi üritusi Tallinnas. Freiraum ehk Vabaruumi on kaasatud 53 partnerit kultuuri-, kunsti- ja teadusringkondadest ning kodanikuühiskonnast, kes tegelevad 40 linnas küsimusega - mida tähendab vabadus tänapäeva Euroopas? Freiraumi koostööpartnerid püstitasid projekti alguses kohalikust kontekstist tulenevalt vabadusega seotud küsimused, millest lähtudes püütakse üheskoos otsida vastuseid 2018-2019 jooksul läbi viidavate ürituste raames. Kanuti Gildi SAALi dialoogipartneriks Kunsthaus Dresden, kes tõstatas küsimuse: olukorras kus linn ja avalik ruum on aina rohkem mõjutatud parempoolsete populistlike initsiatiivide poolt alates aastast 2014 - mida saab kunst kui vabaduse keel teha käesoleval ängistuse ajal? Kanuti Gildi SAAL püstitas küsimuse: kas on me võime olla õnnelikud? keskendudes vabaduse ja vastutuse vahelistele suhetele ning era- ja avaliku elu positiivsetele aspektidele Eestis.
www.goethe.de/prj/fre/en/index.html