Enne kui võtab lõpliku vormi tantsulavastus “feelings”, mis tegeleb tunnetega, toimub Kanuti Gildi SAALis showing “pre-feelings”. “feelings” saab olema nii tants kui selle toimumispaik, kus tunded on ühtaegu nii läbipaistmatud kui plastilised, kus tunnete vormid ja vormi tunnetus kattuvad niimoodi, et jääb ebaselgeks, kas see, mida sa tunned tuleneb sinust või keskkonnast.

Ühel hommikul vaatad sa pilve ja näed mingit kuju. Sa taipad, et see kuju on sinus eneses, nii et sa kujundad selle põhjal arvamuse, et parem on saada sõpradeks. Järgmisel päeval näed sa veel kujusid, igal pool on kujud! Sa saad nende kõigiga sõbraks ja neist saavad sinu nähtamatud kambajõmmid. Nad suunavad sind ja ei võta kaua aega, kuni sa hakkad neile täielikult lootma. Sa ei suuda ilma nendeta enam elada.
Mõnel päeval aga on nad sinu vastu õelad, nad manipuleerivad, viivad sind eksiteele või lausa kummitavad sind. Neil päevil kahtlustad sa, et nad on topeltagendid. Ja sa hakkad kahtlema, kas nad on sinu nähtamatud sõbrad või on nad kellegi teise nähtamatud sõbrad.

“feelings” on üks osa pikaajalisest uurimustööst “analysis”, mis tegeleb tunnete poliitikaga. “analysis” saab alguse tantsust ja võtab vormi erinevates formaatides, kontekstides ja koostöödes. “analysis” küsib küsimusi subjekti ja tunnete suhete kohta. Olgu tegemist subjekti endi tunnete või teiste tunnetega. “analysis” saab alguse eeldusest, et tunded on pigem läbipaistmatud kui läbipaistvad, pigem vahendatud kui vahetud ning tunded on eelkõige midagi, mida sa viid ellu, mitte midagi mida sa omad. Sellest lähtudes on aimatav ka selle edasine liikumissuund, kuidas kujutada mismoodi need väited võiks avalduda inimeste, tantsu ja maailma vahelistest suhetes ning väljaspool.

“analysis” algatas Adriano Wilfert Jensen 2017. aastal ja senini on Karima El Amrani, Stefan Govaart, Sandra Lolax, Alexandra Tveit, Marie Ursin, Dean Blunt, Anne Juren, Simon Asencio, Dina El Kaisy ja Chloe Chignell olnud osalised selle edasi arendamises.