Theodore Parker on kitarrist, elektro-akustiline- ja impromuusik. Ta on loonud improviseeritud muusikat tantsuetendustele, performatiivsetele installatsioonidele ja teatrile ning hetkel omandab doktorikraadi Eesti Muusika ja Teatriakadeemias.

Jaanus Siniväli on kontrabassimängija ning elektronmuusik, kes tegeleb heli baasil multidistsiplinaarsete teoste loomisega.

Ta esitab kaasaegset muusikat ja tegeleb vabaimprovisatsiooniga ning kasutab oma etteastetel kontrabassi, DIY baasil modulaarsüntesaatorit või kontrabassi koos samaaegselt kontrollitava modulaarsüntesaatoriga.

Huvi ida ja lääne mõttepraktika vastu on viinud muusika ja kunsti funktsiooni otsinguile, mis manifesteeruvad Metphysical Studies seerias. Sealt tuleb huvi otsida lahendusi olukordadele, kus muusika funktsioon on muutuv või määratlemata, nagu heli kasutus fikseeritud parameetritega improvisatsioonis või mänguelemendiga teostes. Samuti töö multidistsiplinaarsete kooslustega, mis koosnevad helist ja tekstist, liikumisest, visuaalidest ning videost.
Ta lõpetas CoPeCo rahvusvahelise magistriprogrammi aastal 2018, kus ta lõpuprojektiks oli töö heli, liikumise ja visuaali ühendamisest fikseeritud parameetritega improvisatsioonilises keskkonnas. Ta on tegev Eesti Elektroonilise Muusika Seltsis (EES) ning on Helikoosoleku üks korraldajatest.

Improtest on kontserdisari, mis toob kuulajateni improvisatsioonilise muusika nähtusi meilt ja mujalt. Sarja kontserdid toimuvad alates 2005. aastast kord kuus.