Peatükkide ja statement'ide dialoog: koos Cana Bilir-Meier'i, Alexander Koch'i, Patricia Reed'i, Maria Lind'i, Joanna Warsza'ga

Mis on avalik avalikus kunstis? Mis kaasneb töötamisega väljaspool institutsionaalsete seinte kaitset? Mida linnakureerimine teeb? See tekstikogumik võtab Müncheni ette juhtumianalüüsiks ja dokumenteerib PUBLIC ART MUNICH 2018 raames toimunud projekte, mis käsitlesid poliitilisi, ideoloogilisi ja majanduslikke nihkeid, ulatudes Baierimaa Nõukogude Vabariigi asutamisest aastal 1919 kuni põgenike saabumiseni Hauptbahnhof'i 2015. aastal. See asetab kunsti avaramate küsimuste konteksti avaliku sfääri grammatikast ja sellest, mida kujutab endast avalikkus tänapäeval. Samuti mõtiskleb see kontekstispetsiifilise linnakureerimise, performatiivsuse ja kunsti üle, mida luuakse pigem minutites kui ruutmeetrites. Kunstiprojektid, vestlused ja esseed joonistavad välja narratiivi sellest, kuidas kunst saab tekitada kohtumisi ettearvamatuga, sobitada ebaharilikku ja panna vastaspublikut kohale ilmuma.

See tekstikogumik ilmus Joanna Warsza' kureeritud Public Art Munich 2018 – Game Changers (30. aprill – 27. juuli 2018) raames. PAM, mis toimub Müncheni linna eritellimusel, on Müncheni suurim avalik kunstiprogramm. Selle 2013. aastal esmakordselt toimunud väljalaset – A Space Called Public/Hoffentlich Öffentlich – kureerisid Elmgreen & Dragset.pam2018.de

Freiraum on Goethe Instituudi algatatud projekt, mille raames korraldab Kanuti Gildi SAAL sarja temaatilisi üritusi Tallinnas. Freiraum ehk Vabaruumi on kaasatud 53 partnerit kultuuri-, kunsti- ja teadusringkondadest ning kodanikuühiskonnast, kes tegelevad 40 linnas küsimusega - mida tähendab vabadus tänapäeva Euroopas? Freiraumi koostööpartnerid püstitasid projekti alguses kohalikust kontekstist tulenevalt vabadusega seotud küsimused, millest lähtudes püütakse üheskoos otsida vastuseid 2018-2019 jooksul läbi viidavate ürituste raames. Kanuti Gildi SAALi dialoogipartneriks Kunsthaus Dresden, kes tõstatas küsimuse: olukorras kus linn ja avalik ruum on aina rohkem mõjutatud parempoolsete populistlike initsiatiivide poolt alates aastast 2014 - mida saab kunst kui vabaduse keel teha käesoleval ängistuse ajal? Kanuti Gildi SAAL püstitas küsimuse: kas on me võime olla õnnelikud? keskendudes vabaduse ja vastutuse vahelistele suhetele ning era- ja avaliku elu positiivsetele aspektidele Eestis.
www.goethe.de/prj/fre/en/index.html