Kristin Kuldkepp on Eesti kontrabassimängija ja elektronmuusik. Keskendudes põhiliselt vabaimprovisatsioonile, nüüdismuusikale ning interdistsiplinaarse teoste loomisele ning esitamisele, on ta tegev nii soolo- kui ansambliesinejana erinevates koosseisudes. Ta tegeleb interaktiivsete süsteemide loomisega vabaimprovisatsioonile, live-elektroonikale, videole ning liikumisele, mille aktiviseerimiseks kasutab liikumissensorites saadud ning töödeldud informatsiooni. Hetkel õpib ta Hamburgi Muusika- ja Teatriülikoolis multimeediakompositsiooni ning elektroonilist muusikat.

Improtest on kontserdisari, mis toob kuulajateni improvisatsioonilise muusika nähtusi meilt ja mujalt. Sarja kontserdid toimuvad alates 2005. aastast kord kuus.