Vanalinna Avatud Akadeemia ettekandepäeval toovad neli nimekat ajaloolast meieni inspireerivad teemad Tallinna algusaegadest.

KAVA
Ajaloolase ja arheoloogi Toomas Tamla ettekanne „Mütoloogiline Tallinn“ lahkab Tallinna ajaloo uusaegseid müüte.
Arheoloog Ain Mäesalu keskendub oma ettekandes „Eestlaste ja ristisõdijate relvastusest 13. sajandi algul“ tolleaegsele relvastusele. Millega hakkasid muinaseestlased oma vallutajatele vastu ja kui moodsat relvastust kasutati, selgub ettekandes.
Ajaloolane ja numismaatik Ivar Leimus vaatleb linna alguse rahandust oma ettekandes „Millal ja kes lõi Tallinna esimesed rahad?”. Tallinna esimesed mündid lasi vermida Taani kuningas Valdemar II varsti pärast võidukat Lindanise lahingut vastrajatud kantsis Toompeal 1220. aasta paiku. Kuid see rahalöömine oli ühekordne ja lühiajaaline. Uuesti hakati Tallinnas münte vermima 13. sajandi keskel.
Arheoloog Erki Russow tõstatab oma ettekandes “Hansalinna lätteil” küsimuse, kes ja millal võis asutada Tallinna linna ning kuidas paari põlvkonna jooksul kujunes Soome lahe lõunakaldale linnamüüriga piiratud võimas kaubalinn.

Üritust modereerib ajaloolane Ott Sandrak.

www.vanalinnapaevad.ee