1. sajandil mõjutasid ühiskonna ja teadmiste loomet oluliselt rassism, kolonialism ja anti-semitism ning natsionalism. Sel ajal hävitati järjekindlalt kõiki põlisrahvaid, kes ei vastanud “tsiviliseeritud” normile. Sellegipoolest mõjutavad need hävitatud narratiivid meie kohalikku ja globaalset konteksti tänasel päeval.
    “Tafukt/Päike/Ateena” on tantsuetendus, mis on osa triloogiast, mis tegeleb Põhja-Aafrika põlisrahvuse Amazigh’i episemoloogia ja mütoloogiaga. Lavastuste triloogia keskendub kolmele naisjumalannale, kes on kultuuride ja ajaloo hübriidid: Nithe, Tanit ja Ateena. Amazigh’i kultuuri järgselt on Ateena tegelik sünnipaik Tritonise järv Liibüas, enne kui tema tegelaskuju adopteeriti kreeklaste poolt Vahemere teisel kaldal. Nende epistemoloogiate algallikate sügavamad uuringud annavad meile võimaluse teatud olulisi osi ajaloost re-defineerida ja välja pakkuda või ette kujutada teistsuguseid lahenduskäike, et vaidlustada hetkel valitsevaid koloniaalseid ja patriarhaalseid kaanoneid. Sel kujul saab lavastus toimida kui vastupanuvahend selleks, et luua ruumi uuele mineviku tõlgendamise paradigmale, et jõuda kaasahaaravama tulevikuni.

Radouan Mriziga (1985) on koreograaf Marrakech’ist, kes hetkel elab ja töötab Brüsselis. Peale tantsuõpinguid Marokos, Tuneesias ja Prantsusmaal lõpetas ta P.A.R.T.S.’i Brüsselis. Küllaltki kiiresti asus ta tegelema oma loominguga ning lavastuste tuuritamisega üle kogu maailma. Mriziga on pikaajaline resident Moussem Nomadic Arts Centre’s ja perioodil 2017-2021 ka Kaaitheater’is Brüsselis.

MORE THAN THIS on koostööprojekt, mis seob omavahel 6 festivali ja kultuuriorganisatsiooni ning 5 koostööpartnerit ja 6 kaasatud kunstnikku Euroopast ja väljastpoolt. MORE THAN THIS on projekt, mis toob esile kaasaegsed etenduskunstid kui vahendi, mille abil on võimalik ümber mõtestada komplekssuse väärtust ning vaidlustada üksikute narratiivide ja fikseeritud identiteetide kristalliseerumist. Etenduskunstid kui sellised on perfektne mõtteruum, milles tegeleda külalislahkuse mõistega.

https://morethanthis.eu

Residentuur Tallinnas saab teoks projekti MORE THAN THIS raames EL Loov Euroopa kultuuriprogrammi ja Eesti Kultuuriministeeriumi toetusel.