"Lighter Than Woman" on Kristina Normani dokumentaalpoeetika performance sellest, kuidas valim väga erineva taustaga naisi saab võitu töö raskusest, õppides nautima seda ambivalentset kogemust, milleks on nende elu – seda hüpet tühjusesse. Esiteks toetub Norman tugevalt oma süvauurimusele Ukraina päritolu badante'de – eakate personaalsete hooldajate – fenomenist Itaalias. Ta kaevub vapralt nende postsovetlike alalis-ajutiste sisserännanute – kes on kogu oma elu Ida-Euroopas maha jätnud, selleks et alustada uut tööelu hoopis teistsuguses kontekstis ja kellele on osaks langenud ainulaadne mitte-siin-aga-mitte-ka-seal hübriididentiteet – ebakindla elatise telgitagustesse. Teiseks seob Norman selle poeetilisel tasandil enda kogemusega dokumentaalkunstnikuks olemisest. Seostades seda oma kogemusega kunstivaldkonnast, mis on tulvil nii mitmetähenduslikkust kui inimkogemuste raskust, käsitleb ta kunsti kui viimset reaalsusest emantsipeerumise projekti. Kolmandaks seob Norman selle poeetilisel tasandil itaalia astronaudi Samantha Cristoforetti kogemusega, kasutades selle emantsipeerunud naise per se eluaegset unistust ja pikaajalist tööd selleks, et sõna otseses mõttes ületada raskusjõudu, metafoorina naiste kogemusele üldiselt. Norman ehitab kõikidest nendest nähtustest ja kogemustest üles dokumentaalpoeetika performance'i, mis kombineerib audiovisuaalseid ja performatiivseid väljendusvahendeid ning mis loodetavasti jätab vaatajasse teatud uhkustunde inimeseks olemisest.