Tõstmine on spordiala, mis seisneb rauast kangi tõstmisel põrandalt pea kohale. Eelduseks on keha, mis on sõltuvuses repetatiivsest treeningust ja tehniliselt täpsest sooritusest.
"B B" tegeleb kehakultuuri ja spordi temaatikaga, luues pinge näiliselt tugeva ning aimatavalt hapra keha vahel. Raskuste tõstmist saab võtta metafoorselt, kuid kui kerkib esile pilt naistõstjast, muutub selle tähendus pakilisemaks ja spetsiifilisemaks, rõhutades vaatleja mõjuvõimu naise keha võimalike funktsioonide üle. Kui palju sellest tugevast kehast muutub illusoorseks, kui ta on kinnistunud ideede ja rollide sees kaotamas oma voli?
Köitvaks muutuvad puutumata alad - lüngad - nendes kinnistunud struktuurides. Rikkad piirkonnad, kus juba nähtud ja nihestunud ideed on kokku varisenud ning õhku on jäänud puuduolev tulevik - potentsiaal. Tulemuseks on sensuaalne treening, mis püüab matemaatilisel pinnal leida selles teadmatuses vastuseid. Midagi selles stereotüüpide-reeglistikus välja arvutada. Pragmaatilisel, matemaatilisel - ühtlasi äärmiselt abstraktsel meetodil - jõuda avarama liiklemiseni.

barbell - kang
snatch - rebimine. kangi tõstmine maast pea kohale ühe katkematu liigutusega
clean & jerk - tõukamine. kangi tõstmine esmalt maast rinnale ning seejärel rinnalt pea kohale
deadlift - jõutõmme. kangi tõstmine maast puusadeni (võimaldab lisada kangile rohkem raskust)
AHAP (as heavy as possible) - nii raske kui võimalik
EM (every minute) - igal minutil

Netti Nüganen on lõpetanud Amsterdami Kunstikoolis koreograafia eriala. Tema video- ja lavatööd on enamjaolt soolod, mis on tugevalt mõjutatud vaatleja-vaadeldava hierarhilistest suhetest. Viimaste aastate jooksul on Nüganen jõudnud kulturismi ja crossfiti kaudu raskejõustikuni, mille abil püüab ta ümbermõtestada (tugeva naise) stereotüüpseid mustreid nii vaataja kui ka vaadeldava seisukohast. Kus asetseb tähelepanu all oleva keha enda võim vaatleja suhtes, et otsustada oma funktsiooni ja omaduste üle? Leides lohutust ideede paljususest ning vasturääkivustest, püüab Nüganen läheneda valvsa ja hoolika tähelepanuga kõigele, mis tundub võõras ja kohatu. Tema töid on muuhulgas näidatud Tartu Kunstimuuseumis, KIM? galeriis (Riia), Uferstudios (Berliin), Theatre Frascatis (Amsterdam) ning Lissaboni Filmifestivalil.