Martin Rästa interaktiivne heliinstallatsioon "Mõjuvald" dekonstrueerib mõjumehhanismide olemust empiirilises kontekstis spontaanselt kontrollitava heliruumi kaudu. Kui 2015.a. esimese Üle Heli festivali ajal samas ruumis avatud installatsioon "Tajusfäär" oli inspireeritud Jakob von Uexkülli omailmateooria tajuilma mõistest, siis Martin Rästa installatsioon lähtub sama teooria teisest baasmõistest, milleks on mõjuilm. Ühtlasi on installatsioon pühendatud ka legendaarse muusikainstrumendi teremini sajandale sünnipäevale.

Martin Rästa on graafiline disainer, interdistsiplinaarne kunstnik ning muusik, kes on pühendanud valdava osa oma loomingust visuaali ja heli sünteesimisele ning integreerimisele erinevates eksperimentaalsetes vormides ja meediumites. Olulisel kohal tema loomingus on kognitiivsed protsessid ning empiiriline maailmatunnetus, mida saadab huvi olemuslike küsimuste vastu.

Heliüleste tasandite muusikafestival Üle Heli keskendub žanrimääratluste asemel muusika tähenduslikkusele ja seostele erinevate kunstivaldkondadega. Alates 2015.aastast toimuva festivali eesmärgiks on käesoleval aastal kokkuvõtte tegemine seni vaatluse all olnud erinevatest heli ja ruumiga seonduvatest teemadest.

www.ule-heli.ee