Kandideerisin Kanuti Gildi SAALi residentuuri, et keskenduda uurimistööle seoses arendusjärgus oleva installatiiv-performatiivse kunstiprojektiga, mis moodustab osa mu valmivast magistritööst Eesti Kunstiakadeemia kuraatoriõppe erialal. Eelmisel aastal tegelesin sellega praktika kõrvalt New Yorgis ja kohe lähen edasi vahetusõpingutele Viini, kuid hetkel olen paariks kuuks Eestisse naasnud ning tundsin, et olen just sellises punktis, kus olen valmis oma ideest rääkima, tahan seda inimestega arutada ja teha esimesi reaalseid katsetusi.
Ma soovin aktiveerida ja sekkuda Tallinna linnaruumi. Erinevaid feministlikke lähenemisvariante analüüsides olen jõudnud ühe veidi kummalise ja intrigeeriva sümbolini, mis võimaldab adresseerida mitmeid sotsiaalse õigluse probleeme. Selleks sõlmpunktiks on avalikud tualetid, sh naiste pissuaarid.
Jõudsin selle teemani väga orgaaniliselt läbi isikliku kogemuse, mis teravnes eelmisel aastal koroona-aegses New Yorgis elades, kus kodust väljaspool polnud otse öeldes mitte kuskil pissil käia. Olen viimase aasta jooksul läbi töötanud materjale, mis käsitlevad tualettruumide ajalugu ning uurinud ka sellekohast kunsti, disaini, linnaruumi sekkumisi ja üldisemat problemaatikat erinevates kontekstides. Teemad varieeruvad naiste sanitaartingimustest pagulaslaagrites kuni plagiaadisüüdistuseni Duchamp’i kui „Fontääni” autori kohta (a jaloo kuulsaim pissuaar on feministlik teos, autoriks naine?!). Projekti raamistavad intersektsionaalne feminism ja jätkusuutlikkus: milline on, võiks olla ja peaks olema ligipääsetavam ning ühtlasi keskkonnasõbralikum avalik tualett?
Residentuuri jooksul plaanin kaardistada tualetid Tallinna kontekstis: kus on ajalooliselt asunud avalikud tualetid/käimlad/väljakäigud vm, millised on olnud sellealased tavad ja kombed, milline on praegune seis (kui palju on tualette, kas nad on ligipääsetavad, kas nad on tasuta või tasulised, kas eristatakse binaarselt (soopõhised sildid?) jne).
Lõppväljundiks võiks olla installatiiv-performatiivne kunstiprojekt Tallinna linnaruumis, kuid residentuuri lõpus soovin juba ellu viia väiksemamahulise sekkumise või algatada muul moel selleteemalise avaliku arutelu.
Kati Ots on kunstitöötaja ja kuraator, keda huvitavad avalik ruum, ligipääsetavus ja jätkusuutlikkus. Ta uurib kureerimis- ja kunstipraktikaid sotsiaalse õigluse ja aktivismi kontekstis. Eelmisel aastal tegi praktikat kunstiorganisatsioonis Creative Time New Yorgis, varasemalt on juhtinud Vent Space projektiruumi Tallinnas, kureerinud vähem ja rohkem institutsionaalseid sündmuseid ja näituseid. Pärast installatsiooni- ja kunstihariduse alaseid õpinguid alustas magistriteekonda EKA kuraatoriõppe erialal, mille raames on tudeerinud Helsingi Kunstiülikoolis ja kohe suundumas Viini Tarbekunsti Ülikooli. Lisaks täiendab end hetkel Göteborgi Ülikooli Kaasaegse avaliku kunsti tellimise ja kureerimise kursusel.
Jälgi residentuuri Instagramis @katiots

Residentuuri toetab Kultuurkapital.