NB! CURRENTLY AVAILABLE ONLY IN ESTONIAN!

Kõigepealt on päikesetõus. valgusmüra tuleb silma. äratab, aga mitte piisavalt, ja siis on bioloogiline müra. kohvi. väristab ka natuke. ja siis on merelained, on tuul, autod, reklaamid, majad, inimesed, telefonihelinad. Igal juhul, lõpuks jõuan kohale ja panen saalis tule põlema. Vaikuses.


Suhteline vaikus / VALGUS (1761)

Isegi see üks lambipirn teeb häält. (1761) Hõõglambid on tavaliselt väga vaiksed pirnid. Nad hüüavad harva ja kui nad seda teevad, siis tavaliselt sellepärast, et samale liinile on paigaldatud hämar. Kahjuks pinge pidev rakendamine ja eemaldamine erutab ja jahutab hõõgniiti, põhjustades vibratsiooni, mis põhjustab seda tüütut suminat või mürinat. Hämara lülitite väljalülitamine võib ka vibratsiooni vähendada või selle eemaldada.

Lisaks virvendamisele on sumin on kõige tavalisem teema, mida me fluorestsentstulede puhul kuuleme. Nagu hõõglampide puhul, põhjustab palju suminat luminofoorkaare uuesti silmatorkav probleem, kui lamp on sisse ja välja lülitatud. Pidev uuesti löömine juhtub, kui liiteseadis või lamp vananeb ja ei saa enam pinget korralikult reguleerida. Kui lambi enda väljavahetamine pole aidanud, proovige oma ballasti asendada. Magnetilistel liiteseadistel on vibreerivad metallplaadid, aga ka intensiivne elektromagnetväli, mis võib tekitada huumorit.

Valgusdioodidel puudub hõõgniit või süütekaar, nii et puuduvad „liikuvad osad”, mis põhjustaksid hummimist. Kui märkate, et tuled sumisevad ainult siis, kui mikrolaineahi on sisse lülitatud, on see EM-häirete probleem ja palju pole teha. Kui tuled hämarduvad või kui need on paigaldatud hämariga ühendatud pistikupesadesse, siis on seda lihtne parandada. Sarnaselt päevavalguslampide liiteseadiste probleemidega kontrollige iga välise draiveri ühilduvuse ja vananemisprobleemid üle.

Mõnikord võib midagi nii lihtsat kui lahtine kruvi põhjustada kinnitusseadme vibratsiooni, mis põhjustab valgustusseadme juurest sarnast, kui metallisem kõla.

Aktiivne vaikus / HELI (1906)

Raadiolaineid kiirgavad kiirendusel toimuvad elektrilaengud. Füüsika seisukohast on müra helist eristamatu, kuna mõlemad on vibratsioonid läbi keskkonna, näiteks õhu või vee. Raadiosidesüsteemides kantakse teave kosmose kaudu raadiolainete abil. Saate lõpus teisendab teatud tüüpi muundur saadetava teabe ajaliselt muutuvaks elektrisignaaliks, mida nimetatakse modulatsioonisignaaliks. Modulatsioonisignaaliks võib olla helisignaal, mis esindab mikrofoni heli, videosignaal, mis tähistab liikuvat pilti videokaamerast, või digitaalne signaal, mis koosneb bittide jadast, mis tähistab arvuti kahendandmeid.

Ebatavalise helimüra ja imeliku video põhjuseks on maasilm lihtsalt sellepärast, et seda on nii lihtne luua. Meelelahutusseadmete maasilm tekib tavaliselt siis, kui üks või mitu seadet ühendatakse vahelduvvooluga erinevates kohtades ja ühendatakse omavahel elektriliste signaalikaablitega, mille varjestus on ühendatud maapinnaga. Kõik, mis silmuse katkestab, eemaldab müra ja lihtsaim viis seda teha on toita kõike ühe vahelduvvoolu pistikupesa kaudu.

Maasilmused on vaevalt ainus asi, mis elektrimüra põhjustab; Peaaegu iga mootoriga seade (näiteks föönid ja mikserid), samuti heledad tuhmid ja ebaõnnestuvad luminofoorlahendused tekitavad seda tüüpi häireid. Isolatsioonitrafod on ette nähtud kasutamiseks delikaatsete diagnostikaseadmetega, kus isegi minimaalselt mürarikkad vahelduvvoolud võivad põhjustada valeandmeid. See tähendab, et need on multimeediumiseadistuste jaoks oluliselt enam kui piisavad.

Pange tähele ka seda, et kolmejuhtmelised tasakaalustatud signaalikaablid (kaks vastupidise polaarsusega signaali saadetakse - täpselt nagu kuulus humbuckeri pikap) on toitekaabli hõõrumise ja muu müra suhtes vähem vastuvõtlikud kui kahejuhtmelised kaablid.

Ülaltoodud metoodikaid kasutades peaksite saama kõrvaldada kõik mürad, mis pole teie helisüsteemile omane, samuti mõned mürad, mis teile võisid arvata, et need on omane.

Tajutav vaikus / VIDEO (1938)

Müra analoog- ja televisioonis on staatiline juhuslik punktiline pikslimuster, mis kuvatakse juhul, kui telerite antennivastuvõtja ja muud kuvarid ei saa edastussignaali. Pildile asetatud juhuslik muster, mis on nähtav juhusliku täppide või lume virvendusena, on elektroonilise müra ja kiirgusest tuleneva elektromagnetilise müra tagajärg, mille juhuslikult antenn võtab üles.

Atmosfääri müraallikad on kõige levinumad ja hõlmavad elektromagnetilisi signaale, mis on tingitud kosmilisest mikrolaine taustkiirgusest, või lähedalasuvate elektroonikaseadmete lokaliseeritud raadiolainete mürast.

Kuna "lume" üks mulje on kiirelt virvendavatest mustadest vigadest valgel taustal, nimetatakse seda nähtust sageli rootsi keeles myrornas krig, taani keeles myrekrig, ungari keeles hangyák háborúja ja indoneesia keeles semut bertengkar, mis kõik tõlgivad "sipelgate sõda".

Teadlik vaikus / INFO (1990)

Signaalitöötluses on müra soovimatute (ja üldiselt tundmatute) muudatuste üldine termin, mida signaal võib salvestamise, edastamise, töötlemise või muundamise ajal kannatada.

Teabe tarbimisel püüame saada rohkem signaali ja vähem müra. Probleem on kognitiivne illusioon: tunneme, et mida rohkem teavet tarbime, seda rohkem signaali saame.

Teabe pakkumine, millega me tänapäevaselt kokku puutume, muudab inimesed teisest kaaslasest neurootiliseks esimeseks. Meie vestluse käigus reageerib teine kaaslane ainult tegelikule teabele, esimene suures osas mürale. Kahe kaaslase erinevus näitab meile müra ja signaali erinevust. Müra on see, mida peaksite ignoreerima; märku, mida peate tähele panema.

Äri- ja majandusotsuste tegemisel põhjustavad andmed tõsiseid kõrvalmõjusid - andmeid on nüüd tänu ühenduvusele küllaga; ja võltsingu osakaal andmetes suureneb, kui inimene sellesse rohkem sukeldub.

Kaks eelmist peatükki näitasid, kuidas saate müra ja juhuslikkust kasutada ja ära kasutada; kuid müra ja juhuslikkus võivad teid ka kasutada ja ära kasutada, eriti kui see on täiesti ebaloomulik - veebis või tänu meediumile saadavad andmed.

Informatsiooniga on bioloogiline lugu. Ma olen korranud, et looduskeskkonnas on stressitekitaja teave. Nii et liiga palju teavet oleks liiga palju stressi, mis ületaks hõõrdevõime läve.

Müra kitsaskoht on tõesti paradoks. Arvame, et mida rohkem teavet tarbime, seda rohkem signaale tarbime. Ainult mõistus ei tööta niimoodi. Kui teabe maht suureneb, kahjustub meie võime mõista asjassepuutuvat ebaolulisest. Pöörame liiga suurt rõhku ebaolulistele andmetele ja unustame, mis on tegelikult oluline.

Bioloogiline vaikus / INIMESED

On hästi teada, et inimese keskpunkt võib mõnele loomale negatiivset mõju avaldada, kuid kolmapäevases uues uuringus öeldakse, et meie tekitatavat müra tuleks käsitleda kui "suurt ülemaailmset saasteainet".

Inimmüra levib keskkonnast alates sõidukitest ja tihedates linnakeskuses töötavatest lennukitest kuni pea kohal lendavate lennukiteni, kuni ookeanilaevadeni, mille propellerid arvatakse segavat vaala sonari kommunikatsiooni ja mida võib seostada massilise rannasõiduga, kuna desorienteeritud loomad kaotavad suunataju.

Kasutu ja soovimatu teabe levitamine võib kahjustada inimtegevust. Seda peetakse infopöörde üheks negatiivseks mõjuks.

Kuid juba 1971. aastal avaldasid teadlased kahtlust negatiivsete mõjude suhtes, mis tulenevad vajadusest taastada „väärtuslikud sõlmed prügikilust, milles see on juhuslikult hajutatud väike komponent”.

Inimesed kasutavad teavet otsuste tegemiseks ja oludega kohanemiseks. Kuid kognitiivsed uuringud on näidanud, et enne on võimalik nii palju teavet töödelda, enne kui nende otsuste kvaliteet hakkab halvenema.

Teise võimalusena võib teabe edastamine halveneda, kui teabe kvaliteet halveneb. Näiteks kui sõnumid on sihipärased või ebaselged või kui need ilmuvad segaduses, sõnades või halvasti korraldatud dokumentides, mis raskendavad lugeja nende tähenduse mõistmist.

Teavet on traditsiooniliselt peetud heaks asjaks. Oleme harjunud selliste väidetega nagu “sul ei saa olla liiga palju teavet”, “mida rohkem teavet, seda parem” ja “teave on võim”. Kirjastus- ja turundustööstus on harjunud raamatute, ajakirjade ja brošüüride liigseid koopiaid printima sõltumata klientide nõudmistest, igaks juhuks, kui neid oleks vaja. Kuna uued tehnoloogiad hõlbustasid teabe jõudmist planeetide kaugeimatesse nurkadesse, nägime teabe jagamise demokratiseerumist. Kuid see suurendab ka ringluses oleva teabe mahtu ja muudab väärtuse jäätmetest eraldamise keerukamaks. See on vormireostus, mis paneb meeli pidevalt turunduse ja reklaami abil ründama, kultuurilisest kontekstist tulevat teabesaastet nimetatakse "kultuurireostuseks".

Isiklikul tasandil mõjutab teabesaaste inimese võimet hinnata võimalusi ja leida sobivaid lahendusi. Äärmisel juhul võib see põhjustada teabe ülekoormamist, mis omakorda põhjustab ärevust, halvatust otsusest ja stressi. Lisaks mõjule inimesele väidavad mõned autorid, et teabesaaste ja teabe üleküllus võivad põhjustada perspektiivi ja moraalsete väärtuste kaotamise. Seda argumenti on kasutatud ükskõikse käitumise selgitamiseks, mida kaasaegne ühiskond näitab teatud teemadel, nagu teaduslikud avastused, terviseohu hoiatused või poliitika. Vastuvõetud teabe madala kvaliteediga ja suure hulga tõttu muutuvad inimesed pealkirjade suhtes vähem tundlikuks ja uute sõnumite suhtes küünilisemaks. Kuna otsuste tegemine on ärimaailma oluline osa. Teabesaaste võib töötajaid koormata teabe ülekülluse ja stressiga ning seetõttu teha aeglasemaid või ebapiisavaid otsuseid. Suurenenud teabe töötlemise aeg tähendab hõlpsalt tootlikkuse ja tulude vähenemist. Vigane otsuste tegemine suurendab ka kriitiliste vigade riski.


Päeva lõpuks on saalis tuled kustu, kõlarid välja lülitatud, arvutitel akud tühjad ja inimesed etenduselt lahkunud. Aga mis vahepeal juhtus?


Remiksitud ja Google translate'i abiga tõlgitud järgmistest allikatest:
https://blog.1000bulbs.com/home/why-do-my-lights-hum
https://en.wikipedia.org/wiki/Noise
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio
https://www.techhive.com/article/3063590/how-to-get-rid-of-hum-and-eliminate-other-noises-from-your-audio-and-video-systems.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Noise(video)
https://en.wikipedia.org/wiki/Noise(signal_processing)
https://fs.blog/2012/05/noise-and-signal-nassim-taleb/
https://www.sciencealert.com/human-made-noise-is-ruining-animal-lives-globally-new-study-shows
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_pollution