Matemaatiliselt konstrueeritud kontsert-lavastus üheteistkümnele akordionile. Lavastus “3600𝝅” toob publikuni ühe lõpmatutest võimalustest kuidas võiks kõlada esimesed 3600 numbrit konstantist 𝝅. Põimides sinna varasemalt arvatud 𝝅 väärtusi ja nullidest koosnevaid pause. 𝝅 täidab ruumi helidega, mille sturktuurituse taga peitub struktuur ning pakub kuulajatele võimaluse akordioni helidega üks reis numbrimaailma teha.