HELIjaKEEL sarja hooaja aukülalise, soome kuulsaima nüüdishelilooja Kaija Saariaho ja kolme eesti helilooja – Arvo Pärdi, Jüri Reinvere ja Helena Tulve muusikat esitavad tippmuusikud Eestist ning välismaalt – sopran ja harfimängija Arianna Savall (Hispaania) ja flötist Camilla Hoitenga (USA).Kammermuusikute korraldatud muusikalis-kirjandusliku sarja HELIjaKEEL selle hooaja põhirõhk on mitte niivõrd heli ja keele, kuivõrd erinevate helikeelte kõrvutamisel.

HELIjaKEEL Saariaho festivali avakontserdil PEEGLID kõlavad vaheldumisi Arvo Pärdi ja Kaija Saariaho teosed, mis on helikeelelt küll väga erinevad, kuid kus võib leida huvitavaid seoseid.Kaija Saariaho kuulub nende soome heliloojate hulka, kelle looming on avaldanud mõju kogu maailmas. Ta õppis Sibeliuse Akadeemias ja Freiburgi Muusikakõrgkoolis ning 1982. aastal jätkas loometegevust IRCAMi uurimisinstituudis Pariisis – linnas, mis on sellest ajast jäänud tema kodulinnaks. IRCAMis töötas Saariaho välja arvuti-assisteeritud kompositsioonimeetodi ja omandas vilumuse nii lindilugude komponeerimisel kui ka live-elektroonika käsitlemisel. Enne tööle asumist IRCAMis tutvus Saariaho prantsuse spektralistide ning nende kompositsioonitehnikaga, mis põhineb heli spektri analüüsil. See inspireeris teda looma uusi harmoonilisi struktuure ja uusi noteerimisvõtteid, näiteks märkimaks üles nii mikrotonaalseid liikumisi kui ka heli üleminekut puhtast toonist helikõrguseta müraks.

www.saariaho.orgArvo Pärdi muusika olemuslikuks sihiks näib olevat vaikus, nii paradoksaalselt kui see ka ei kõla, sest ta ei näe muusika olemust mitte ainult nootides ja helides. Tema jaoks võivad helid olemuslikule üksnes vihjata, samuti nagu sõnad jäävad alati ainult vihjelisteks. Tõeline jääb alati helide vahele. Seepärast võrreldakse Pärdi loomelaadi ka paastumisega, vabatahtliku loobumisega: kahandamine on talle rohkendamisest palju olulisem, väljendusvahenditega on ta alati olnud kokkuhoidlik, koguni kitsi, ja ometi on tema muusika helde.

www.arvopart.eewww.kammermuusikud.ee