Alice Buoli on arhitekt, kellel on Milano Polütehnikumist territoriaaldisaini ja -haldamise doktorikraad. Tema doktoritöö “BorderScaping”  on uurimus Põhja-Maroko ja Hispaania piiri maastikest. Tema uurimisvaldkonnaks on piirialade ja linnauurimise ning kaasava disaini ühisosa. Praegusel hetkel on Alice ADAPT-r FP7 ITN programmi raames külastav teadlane Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri teaduskonnas.

borderscaping.tumblr.comArhitektuuriteaduskond kutsub Tallinnasse loengusarjale esinema maailmas tuntud arhitekte, teoreetikud, kriitikud ja urbaniste, et tutvustada arhitektuuri, disaini, linnaehituse ning kriitilise mõtte värskeid vaatenurki. Loengud on mõeldud nii arhitektuurivaldkonna tudengitele ja erialaga seotud professionaalidele, kui ka ruumikultuuri huviliste laiemale ringile.