Kanuti Gildi SAAL tähistab Soome 100. juubelit kahe lavastusega, meile juba tuttavalt kunstnike kollektiivilt W A U H A U S. Eläköön, Suomi!“Private Dancer” on kolmas osa lavastuste triloogiast, mis on oma nime saanud tantsufilmidest. Eelmised osad, “Dirty Dancing” ja “Flashdance” esietendusid Zodiak-is aastal 2014 ja 2016. Selles seerias on rõhutatult kõrvuti koos nii “elutud asjad” nagu värvitud hapupiim ja suur must prügikott, elavad esinejad laval kui ka publiku mitmeid meeli kätkev kogemus.“Private Dancer”-i keskmes on heli ja selle kinesteetiline olemus. Heli saavutatakse läbi millegi liikumise. See reisib meie kõrvadesse ning sealt edasi vibreerides väikestesse kehaosadesse, mis tõlgitakse tundeks, millestki, mis juhtus. Iga heli põhjustab meis erilise vastukaja. On raske ette näha, mida heli tähendab inimesele. Kui heli on oma allikast lahti võetud, on see vaba ja võimalik muutma kuulaja isiklikku, kujuteldavat maastikku.“Private Dancer”-is tekitatakse helisid suu liikumise kaudu. Heli on äärmiselt aktiivne süvend – see täitub toidu ja õhuga, juhib meid keha sügavustest naha pinnale ja väljendab meie sisemust välisele maailmale. Lavastuses vaadeldakse suud kui valvatud väravat. Mida me laseme suust sisse ja välja on reguleeritud normide poolt, mis ainult ei säilita meie füüsilist keha ja tema baasvajadusi vaid toob esile ka meie sotsiaalsed ning ühiskondlikke suhteid teistega.“Private Dancer” kutsub publikut kuulama oma tervet keha. Lavastus sirutub “teise”, keha piiride ja lõputute võimaluste poole kuulamise kaudu.W A U H A U S on Helsingis tegutsev kunstirühmitus, mis on aktiivne kaasaegses etenduskunstide maailmas.
W A U H A U S-i kuuluvad lavastaja Anni Klein, stsenograaf Samuli Laine, koreograaf Jarkko Partanen ja helikunstnikud Jussi Matikainen ning Heidi Soidinsalo. Nad loovad oma töid erinevates ruumides, nii väikestes eksperimentaalteatrites kui ka suurtel staadionitel.

W A U H A U S-i töid on kirjeldatud kui kaasaegne etenduskunst, mis kasutab pop-kultuuri, on võimeline samaaegselt lahutama meeli kui ka valgustama meie ühiskonna struktuure. W A U H A U S-i töid defineerib esteetika, kus erinevad materjalid, valgus ja heli suhestub elava esinejaga.