POST HORN on Raul Kelleri ja Hello Upani vabaimprovisatsiooniduo, mis keskendub eksperimentaalsusele, heli ning mürauuringutele. Keller ja Upan improviseerivad erinevates kooslustes koos alates 2000. aastast, 2004. a koos Heikki Tikasega (BF, MKDK) salvestatud Projekt Unisoni ‘DOHC’ pani aluse nende müraeksperimentidele, alates 2006. aastast tegutsesid koos Katrin Essensoniga LokaalRaadiona, selle nime all jätkatakse eksperimentaalraadiosaadetega. Keller ja Upan on erinevates vabaimprovisatsiooni ja eksperimentaalheli koosseisudes ning duona andnud kontserte Soomes, Leedus, Poolas, Saksamaal ja Brasiilias.

Improtest on kontserdisari, mis toob kuulajateni improvisatsioonilise muusika nähtusi meilt ja mujalt. Sarja kontserdid toimuvad alates 2005. aastast kord kuus.