Nanna Nordström ja Gideonsson Londré “The Thin Man: chapter I ja II"

Selles performance’is käsitlevad Nanna Nordström ja Gideonsson Londré vertikaalset kui uut mõtte- ja tegutsemislaadi. Koreografeeritud jadas on esemed, mida lohistatakse ja esitletakse ning tõstetakse horisontaalsest seisundist välja.

Paberipress, kapsapea, toru, mida hoidab koos savist vorst, tualetitaburet ja paar kingi lebavad viiel erineval kummiribal.

Esineja astub kummiribasse ja hakkab seda aeglaselt üle põranda lohistama, venitades seda samal ajal välja eseme raskusega. Kummiriba ja eset esitletakse ühtlasi vertikaalselt peeglis, mis on raamatu („The Thin Man“) abil esineja seljale kinnitatud.

Esineja sammub ruumi vastasseina juurde, kus ta põlvitab nii, et kummiribal lebavat eset näidatakse peeglist. Mõne aja pärast jätab ta kummiriba maha ja läheb uue eseme järele. Kui kõik ribad on ära lohistatud, välja venitatud ja vaatamiseks välja pandud, riputab ta peegli vastasseinale, kasutades selle toetamiseks taas raamatut, nii et peeglist on näha põrandal lebavad esemed.

Tehislike struktureeritud olukordade kaudu käsitleb kunstnikepaar GIDEONSSON/LONDRÉ tegutsemise ja töötamise erinevaid tahke nii üksikisiku kui ka kollektiivi seisukohast. Nad tegelevad performance’ite, installatsioonide ja interventsioonidega, mis koosnevad mitmesugustest äärmiselt struktureeritud argitegevustest, mille tõttu on sageli raske teha vahet töö- ja puhkeajal.