Helilavastus “Cathexis” on meelelisi aistinguid ühendav, samas lahutav ja lahustav lavastus, milles kõik peale tähenduste saab oluliseks. Kuidas mõista meelelisust? Mis suudab geomeetriliselt tuttavates vormides tekitada üllatusi? Kuidas panevad ruumispetsiifiliselt kohandatud helid külastajaid käituma ning milliseks kujuneb grupitunnetus ja kaaslaste usaldus?


Helilavastus “Cathexis” tegeleb lisaks meeliste aistingute manipulatsiooni fookusele ka performatiivsele installatsioonile omase objektikeskse lavaruumi ja selle anatoomiaga. “Cathexis” on lavastusena väga omanäoline, otsiv ja eksperimenteeriv ning sobib kaasaegse kunsti vaatajaskonnale ja otsingulisust hindavale publikule laiemalt.


Henri Hütt on (etendus)kunstnik, kelle laia loominguspektrisse kuuluvad tehnoloogilise dominandiga etenduskunsti vormid, helilavastused, lavastatud näitused, kureerimine, kirjutamine, installatiivsete etenduste genereerimine ja muu tabamatu. Henri lähtub kestuses olemisest, sest kes palju teeb, see jõuab vähe ajalukku. Tema loomingulistest variatsioonidest leiab käesolevas kümnendis lavastusi, mis hõlmavad ja koondavad kõiki kohalikke teatreid ning etenduskunsti keskuseid, kuid leidub ka tühja ruumi mikrotonaalset värelust.
Abstraktsete rütmistruktuuride meistrite **Mihkel Tombergi** ja **Roland Karlsoni** erinevatest nägemustest sünnib omanäoline nüansirohke ja vastandeid siduv tervik, kus kohtuvad kõikvõimalike elektroonikastiilide variatsioonid. Algorütmide helikäekirja läbivaks lüliks on aga oma nime vääriliselt keerukad rütmitöötlused, mis pigem vabastavad raamidest, kui aitavad defineerida žanrikuuluvust. Nende elektrooniline helimuusika võib vastavalt valitsevale atmosfäärile olla nii ämbientlik sfäärides hõljumine kui ka saata nädalavahetuse peoakrobaatikat. Algorütmid on loonud muusikat paljudele Henri Hüti lavastustele ning sellest on omakorda arenenud koostööd helilavastuste vallas, millest nimekamad on aset leidnud Kumu Öö ja varasemate Üle Heli festivalide raames. Kunstnikena tegeleb kolmik seostatult kaasaegse etenduskunsti laiendatud väljadega ning helikunstile keha andmisega.