Kausaal on pop-up raamatupood, mis on avatud korraga vaid ühel päeval, kutsudes külastajaid üles ruumi kaasaktiveerima- ja looma. Kausaalis toimuvad üritused ja tegevused tähendavad nii arutelusid ja ühiseid lugemissessioone kui ka digitaalseid kirjutamiskatsetusi ning mängulisi ettelugemisi.

Teemafookus on igal korral erinev, uurides lugemis- ja kirjutamispraktikaid, lugemiseks mõeldud ruume jpm. Samuti töötab Kausaal välja sündmuste formaate, püüdes seeläbi luua pinnast uute ideede tekkimiseks. Kausaali siht on tutvustada välismaiseid ja kohalikke eksperimenteerivaid kirjutisi ning pakkuda värsket valikut raamatutest. Kuna poest leiab palju ingliskeelseid raamatuid, toimetab Kausaalgi kakskeelselt - nii inglise kui ka eesti keeles. Peale selle saab ürituste sarja käigus Kausaali ennast tundma õppida. Selle mõtteid, tundeid ja soove, põhjuseid sealsete valikute taga või nende täielikku puudumist. Kausaali siht on olla nagu avatud raamat.

Kausaal #1 (Kanuti Gildi SAALis) keskendus sissejuhatustele - hetkedele enne süvitsi minemist. Sissejuhatus on midagi, millele järgneb keha. Vahepealsus enne seda, kui asi tõsiseks läheb. Kuidas tutvustada raamatupoodi, üritust, potentsiaalset sõlmpunkti? Mis roll on sissejuhatustel raamatutes ning mis juhtuks, kui sissejuhatused ära kaotada? Kuidas saavutada valmisolek lugemiseks? Kuidas valitakse raamatuid, millele mõneks ajaks pühenduda? Kas praegu - hajuva tähelepanuvõime ajastul - on paksude raamatute ja pikkade lõikude aeg möödas? Kas sügavuti minemises on midagi muutunud?

Kausaal #2 (eˉlektroni stuudios) sisenes pimedusse ja vaatles seda kui teadmata kogust potentsiaali, keskendudes vormimuutustele. Milline on meie suhe vormimuutustega - veel teadmata teadmatusega? On kirjutajad valmis protsessi käigus muunduma ning raamatupoe külastajad seda teadmatust meiega koos avastama? Kausaal #2 raames lõi Kausaal teksti ühes arvutiga ning jõudis fiktsionaalsest maailmast vestluseni etenduskunstnik ja dramaturg Alissa Šnaideriga. Kuuldu põhjal lõi improvisatsioonilisi visuaale videokunstnik Mikk-Mait Kivi. Toimusid ka kollektiivne lugemismäng "Räägi minuga kellegi teise keeles" ning Johhan Rosenbergi performance "Knock-knock, who's in the basement?".

Kausaal #3 toimus koostöös mittemuusikalise pop-bändiga Unholy 3nity 23. aprillil Kultuuriklubis Salong festivali Ümberlülitus raames. Millised on emotikonide varjatud tähendused? Kas selles võib esineda põlvkondlikke erinevusi? Kuidas saata emojidest dramaturgiliselt komponeeritud Messengeri sõnumeid? Mis on raamatute kasutamise potentsiaal, kui me neid lugeda enam niikuinii ei jõua? Mis hetkel saab igaühest raamatu autor?

Kausaal #4 toimus Stockholmis, Futureless Festivali raames. Kausaal viis läbi ühiskirjutamise, kasutades igapäevaseid digitaalseid vahendeid (nagu näiteks Google Docs). Kirjutamises osaleseid korraga nii Stockholmi festivali külastajad kui ka ülekande jälgijad elektron.art veebiplatvormilt.

Kausaal #5 toimus osana eˉlektroni lavastusest "Something Great" Kanuti Gildi SAALis. Sel korral aitas Kausaal külastajatel mõtestada tööriistu, mille abil kunsti analüüsitakse. Samuti leida vahendeid, et üle saada kunstitüdimusest, tööriistu veidi mitmekesistades. Lisalugemist Kausaalile!

Kausaal #6 toimus 6. mail Ümberlülitus festivali raames Tartus ning 11. mail Kõheda Vastasmõju Festivali raames Tallinnas. Lisaks raamatupoele tegi Kausaal sel korral koostööd kahe kunstnikuga – Clara Amarali (Portugal) ja Eline Selgisega (Eesti), kelle praktikates on kesksel kohal kirjutiste roll meie füüsilistes eludes. Clara Amaral tõi esmakordselt Eestisse eksklusiivse lavastuse “She gave it to me I got it from her”. Tegemist on raamatu ja koreograafiaga, mida esitletakse ja käsitletakse väikese grupi inimeste ees. Eline Selgis viis läbi töötoa luule kehale maalimisest. Mõlemad käsitlevad teksti, kirjutajat ja lugejat kui etendajaid.

“Raamat/performance põikab läbi viie Amarali perekonna viie põlvkonna naiste lugude ja jääb pidama keskel oleva juurde - viimase, keda ei õpetatud lugema ega kirjutama. See, mis esialgu kõlab lihtsalt perekondliku triviaalsusena, annab tegelikult ülevaate sügavalt juurdunud sotsiaal-kultuurilisest takistusest, millega tuli paljudel naistel Portugalis rinda pista 1950. aastateni, enne haridussüsteemi reformi - mis selle ajani jättis naised nende soo või majandusliku seisundi tõttu sageli kõrvale.” – Yana Foqué, Kunstverein Amsterdami juht

“She gave it to me I got it from her” on eksklusiivne lavastus vaid viiele inimesele korraga. Clara Amaral on kunstnik, kes töötab teksti ja performance'iga. Tema interdistsiplinaarne kunstipraktika seab kahtluse alla, mida tähendab olla lugeja, olla kirjanik, eesmärgiga laiendada olemasolevaid lugemise, kirjutamise ja avaldamise viise. Tema praktika keskmes on kirjastamisviiside ning kirjutamise ja keele performatiivse aspekti uurimine intersektsionaalse feministliku lähenemise kaudu. Tema töid on esitatud Hollandis, Portugalis, Austrias, Belgias, Hispaanias, Rootsis ja Šveitsis.

Kehade kirjutamine on praktika, mis uurib vaikust, intiimsust, mängu ja tõsidust, uusi ja vanu koosolemise ning kehale lähenemise viise. Töötoas mängime, joonistame ja kirjutame kehale luulet. Me muutume, kirjutame ja oleme kirjutatud, loeme ja oleme loetud ning uurime liikuvat hingavat kehade raamatut. Töötuba ei eelda varasemat kogemust tantsimine, kirjutamise ega joonistamisega ja on avatud kõigile, keda huvitab loominguline uurimine. Osalejatel palutakse kanda mugavaid riideid, mis võivad määrduda, ning olla valmis jalanõud jalast ära võtma.

Eline Selgis (1990) on vabakutseline tantsukunstnik. Lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia BA tantsukunstis (2016) ja Tartu Ülikooli MA teatriteaduse erialal (2018). Tema koreograafiline praktika põhineb kaasaegsel tantsul, improvisatsioonil ja mängul ning uurib keha, ruumi ja dramaturgia suhteid. Ta läheneb koreograafiale ja liikumisele kui mõistmisviisile. Ta usub maagiasse ja mõttetusse. Lisaks tantsimisele maalib ja kirjutab. Tema ja kaasautor Sofia Filippou lavastus “ABOUT US—kallistamise koreograafiad” pälvis 2023. aasta Eesti Teatri Auhindade tantsuauhinna.

Kausaali idee kasvas välja SAAL Biennaalilt, mille raames võõrustas Kanuti Gildi SAAL Brüsselis baseeruvat lugemissaali/raamatupoodi rile*. eˉlektron.signal SAAL Biennaal radio korraldas koos rile*'iga Argo Valsi online-kontserdi ning raamatute ettelugemise, mida kanti ka voogedastusena üle. Nüüd, mõned kuud hiljem, jätkab Kausaal rile*'iga ühiselt mõtlemist.

Pressikajastus