Kausaal on pop-up raamatupood, mis on avatud korraga vaid ühel päeval, kutsudes külastajaid üles ruumi kaasaktiveerima- ja looma. Kausaalis toimuvad üritused ja tegevused tähendavad nii arutelusid ja ühiseid lugemissessioone kui ka digitaalseid kirjutamiskatsetusi ning mängulisi ettelugemisi.

Teemafookus on igal korral erinev, uurides lugemis- ja kirjutamispraktikaid, lugemiseks mõeldud ruume jpm. Samuti töötab Kausaal välja sündmuste formaate, püüdes seeläbi luua pinnast uute ideede tekkimiseks. Kausaali siht on tutvustada välismaiseid ja kohalikke eksperimenteerivaid kirjutisi ning pakkuda värsket valikut raamatutest. Kuna poest leiab palju ingliskeelseid raamatuid, toimetab Kausaalgi kakskeelselt - nii inglise kui ka eesti keeles. Peale selle saab ürituste sarja käigus Kausaali ennast tundma õppida. Selle mõtteid, tundeid ja soove, põhjuseid sealsete valikute taga või nende täielikku puudumist. Kausaali siht on olla nagu avatud raamat.

Kausaal #1 (Kanuti Gildi SAALis) keskendus sissejuhatustele - hetkedele enne süvitsi minemist. Sissejuhatus on midagi, millele järgneb keha. Vahepealsus enne seda, kui asi tõsiseks läheb. Kuidas tutvustada raamatupoodi, üritust, potentsiaalset sõlmpunkti? Mis roll on sissejuhatustel raamatutes ning mis juhtuks, kui sissejuhatused ära kaotada? Kuidas saavutada valmisolek lugemiseks? Kuidas valitakse raamatuid, millele mõneks ajaks pühenduda? Kas praegu - hajuva tähelepanuvõime ajastul - on paksude raamatute ja pikkade lõikude aeg möödas? Kas sügavuti minemises on midagi muutunud?

Kausaal #2 (eˉlektroni stuudios) sisenes pimedusse ja vaatles seda kui teadmata kogust potentsiaali, keskendudes vormimuutustele. Milline on meie suhe vormimuutustega - veel teadmata teadmatusega? On kirjutajad valmis protsessi käigus muunduma ning raamatupoe külastajad seda teadmatust meiega koos avastama? Kausaal #2 raames lõi Kausaal teksti ühes arvutiga ning jõudis fiktsionaalsest maailmast vestluseni etenduskunstnik ja dramaturg Alissa Šnaideriga. Kuuldu põhjal lõi improvisatsioonilisi visuaale videokunstnik Mikk-Mait Kivi. Toimusid ka kollektiivne lugemismäng "Räägi minuga kellegi teise keeles" ning Johhan Rosenbergi performance "Knock-knock, who's in the basement?".

Kausaal #3 toimus koostöös mittemuusikalise pop-bändiga Unholy 3nity 23. aprillil Kultuuriklubis Salong festivali Ümberlülitus raames. Millised on emotikonide varjatud tähendused? Kas selles võib esineda põlvkondlikke erinevusi? Kuidas saata emojidest dramaturgiliselt komponeeritud Messengeri sõnumeid? Mis on raamatute kasutamise potentsiaal kui me neid lugeda enam niikuinii ei jõua? Mis hetkel saab igaühest raamatu autor?

Kausaal #4 toimus Stockholmis, Futureless Festivali raames. Kausaal viis läbi ühiskirjutamise, kasutades igapäevaseid digitaalseid vahendeid (nagu näiteks Google Docs). Kirjutamises osaleseid korraga nii Stockholmi festivali külastajad kui ka ülekande jälgijad elektron.art veebiplatvormilt.

Kausaal #5 toimus osana eˉlektroni lavastusest "Something Great" Kanuti Gildi SAALis. Sel korral aitas Kausaal külastajatel mõtestada tööriistu, mille abil kunsti analüüsitakse. Samuti leida vahendeid, et üle saada kunstitüdimusest, tööriistu veidi mitmekesistades. Lisalugemist Kausaalile!

Idee kasvas välja SAAL Biennaalilt, mille raames võõrustas Kanuti Gildi SAAL Brüsselis baseeruvat lugemissaali/raamatupoodi rile*. eˉlektron.signal SAAL Biennaal radio korraldas koos rile*'iga Argo Valsi online-kontserdi ning raamatute ettelugemise, mida kanti ka voogedastusena üle. Nüüd, mõned kuud hiljem, jätkab Kausaal rile*'iga ühiselt mõtlemist.

Pressikajastus