Kausaal on pop-up raamatupood, mis on avatud korraga vaid ühel päeval, kutsudes külastajaid üles ruumi kaasaktiveerima- ja looma. Kausaalis toimuvad üritused ja tegevused tähendavad nii arutelusid ja ühiseid lugemissessioone kui ka digitaalseid kirjutamiskatsetusi ning mängulisi ettelugemisi.

Teemafookus on igal korral erinev, uurides lugemis- ja kirjutamispraktikaid, lugemiseks mõeldud ruume jpm. Samuti töötab Kausaal välja sündmuste formaate, püüdes seeläbi luua pinnast uute ideede tekkimiseks. Kausaali siht on tutvustada välismaiseid ja kohalikke eksperimenteerivaid kirjutisi ning pakkuda värsket valikut raamatutest. Kuna poest leiab palju ingliskeelseid raamatuid, toimetab Kausaalgi kakskeelselt - nii inglise kui ka eesti keeles. Peale selle saab ürituste sarja käigus Kausaali ennast tundma õppida. Selle mõtteid, tundeid ja soove, põhjuseid sealsete valikute taga või nende täielikku puudumist. Kausaali siht on olla nagu avatud raamat.

Kausaal #2 juba 18. detsembril!

Detsember on kuu, mille jooksul võib end õigustatult tulnukana tunda, siseneda pimedusse ning vaadelda seda kui teadmata kogust potentsiaali. Kausaal #2 keskendub vormimuutustele. Internetivõrgustikud, sotsiaalmeedia ning kuidas see kõik kokku justkui seeneniidistiku moodustab. Kivid, mis muudavad kuju ilma, et keegi seda silmaga näeks. Ning kuidas sarnast metamorfoosi kirjanduse ja kirjutamise kontekstis vaadelda. Milline on meie suhe vormimuutustega - veel teadmata teadmatusega? On kirjutajad valmis protsessi käigus muunduma ning raamatupoe külastajad seda teadmatust meiega koos avastama?

Kava (18.12 15.00-22.00)
16:00 Pimeduses vormi vahetades: performatiivne vestlus vormist Alissa Šnaideri, Mikk-Mait Kivi, Bohdana Korohodi ja Heneliis Nottoniga (ENG)
18:00 Räägi minuga kellegi teise keeles: collective reading (ENG)
20:00 Knock-knock, who's in the basement?: Johhan Rosenbergi performance (ENG)
21:00 Tee: lihtsalt hubane olemine

Kell 16.00 alustab päeva performance, mille käigus loob Kausaal teksti ühes arvutiga ning jõuab fiktsionaalsest maailmast vestluseni etenduskunstnik ja dramaturg Alissa Šnaideriga. Kuuldu põhjal loob improvisatsioonilisi visuaale videokunstnik Mikk-Mait Kivi. Kell 18.00 saavad kõik huvilised uurida müügil olevaid raamatuid, et nendes leiduvatest fraasidest üheskoos tekst kokku panna. Kell 20.00 saab kogeda etenduskunstnik Johhan Rosenbergi performance'it “Knock knock, who's in the basement?”, mis on väike vahepeatus tema eelmise töö “Kõdu” järel. Performance mängleb minapildi ja avalikkuse piiril, kus sellest saab keele ja pimeduse sümbioos, mis vahendab avalikkusega oma kombeid ja perverssus-poeesiat.

Kausaal #1 (13. novembril Kanuti Gildi SAALis) keskendus sissejuhatustele - hetkedele enne süvitsi minemist. Sissejuhatus on midagi, millele järgneb keha. Vahepealsus enne seda, kui asi tõsiseks läheb. Kuidas tutvustada raamatupoodi, üritust, potentsiaalset sõlmpunkti? Mis roll on sissejuhatustel raamatutes ning mis juhtuks, kui sissejuhatused ära kaotada? Kuidas saavutada valmisolek lugemiseks? Kuidas valitakse raamatuid, millele mõneks ajaks pühenduda? Kas praegu - hajuva tähelepanuvõime ajastul - on paksude raamatute ja pikkade lõikude aeg möödas? Kas sügavuti minemises on midagi muutunud?

Idee kasvas välja SAAL Biennaalilt, mille raames võõrustas Kanuti Gildi SAAL Brüsselis baseeruvat lugemissaali/raamatupoodi rile*. eˉlektron.signal SAAL Biennaal radio korraldas koos rile*'iga Argo Valsi online-kontserdi ning raamatute ettelugemise, mida kanti ka voogedastusena üle. Nüüd, mõned kuud hiljem, jätkab Kausaal rile*'iga ühiselt mõtlemist.