Tondistunud isiksus, kangestunud keha, kleepuv nahk. Näljane raisakotkas, pinnavormiks saamise akt ja kõige maise kaduvus. Teatav tendents mitte silma vaadata. Tendents tendentse mitte märgata. Sisemise kaose kultiveerimine selle välise väljenduseta. Seal ta seisab värisevi põlvi kaljunõlva äärel. Ja midagi ei juhtu. Vihma sajab hoolimata inimeste tunnetest.

“Koodeks” on soololavastus, kus peatükkide kaupa on esitatud kunstniku reeglistiku alustalad. Kunstnik on fiktiivsuse ja ajalise ebamäärasuse piirimail asetsev karistatav, kes ei tea, mille eest teda karistatakse. Kannab püüd süstematiseeritud infokogus navigeerida nii, et sellest tegevusest tulenev kannatus oleks nauditav ja eesmärgistatud.

Elle Viies on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia neljanda aasta tantsukunsti tudeng. Ta on lühiformaadis soolovorme esitanud inklingroom’i üritustel (2022) ja Loora Kaubi näituse avamisel (2023). Teda huvitavad kõhedad olemis- ja tajumisvormid ning kehad, mis on samaaegselt funktsionaalsed ja fenomenaalsed.