Tondistunud isiksus, kangestunud keha, kleepuv nahk. Näljane raisakotkas, pinnavormiks saamise akt ja kõige maise kaduvus. Teatav tendents mitte silma vaadata. Tendents tendentse mitte märgata. Sisemise kaose kultiveerimine selle välise väljenduseta. Seal ta seisab värisevi põlvi kaljunõlva äärel. Ja midagi ei juhtu. Vihma sajab hoolimata inimeste tunnetest.

“Koodeks” on Viiese diplomilavastus, kus peatükkide kaupa on esitatud kunstniku reeglistiku alustalad. Kunstnik on fiktiivsuse ja ajalise ebamäärasuse piirimail asetsev karistatav, kes ei tea, mille eest teda karistatakse. Kannab püüd süstematiseeritud infokogus navigeerida nii, et sellest tegevusest tulenev kannatus oleks nauditav ja eesmärgistatud.

Elle Viies on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala. Teda huvitavad kõhedad olemis- ja tajumisvormid, kehad, mis on samaaegselt funktsionaalsed ja fenomenaalsed ning pusled.