„The Death at the Club“ on ühele etendajale loodud teos, mis uurib liikumismustri kordumise kaudu keha vastupidavust tantsupõrandal ning elektroonilise muusika mõju teatud noorte kollektiividele. Samal ajal paljastab teos ka tänapäeva noorte individualistliku mõtteviisi pahupoole.

Candela Capitán (Sevilla, 1996) on koreograaf, tantsija ja performance-kunstnik, kes elab Barcelonas. Capitáni teosed sünnivad popkultuuri ja subkultuuride, lava ja moe ning etenduskunstide ja tantsu vahelisel hallalal. Ta uurib sotsiaalsete sidemete aktiveerimist ja deaktiveerimist ning keha suhet teiste kehade, objektide ja kollektiivse kujundiloomega. Tema projektid käsitlevad teemasid nagu uue aja suhtlusvahendid, erinevate kunstivaldkondade vahelisi piire hägustavad suhted ning põlvkondade vahelised suhted. Capitán loob unenäolisi ruume ja paralleelreaalsusi, kasutades selleks koreograafiat, installatsiooni ja performance'it ning suunates vaatajat suhestuma pingeolukordade, rõõmu ja deliiriumiga.

Peamiselt kasutab kunstnik tantsu piiride kompamiseks performatiivset keelt ning mõtestab lavale asetatud keha kaudu naiselikku seksuaalsust ja vuajeristlikku pilku. Tema looming väljendub erinevates meediumites (live action performance'id, installatsioonid ja audiovisuaalsed teosed) ja vahendite kaudu (virtuaalsed või live-platvormid), eesmärgiga leida erinevaid võimalusi vaatajaga side luua ning erinevate kunstivaldkondade ja nende potentsiaali kohta küsimusi esitada.