Tänapäeval on üha süvenev lõhe kehade vahel, mida on võimalik kasutada vaid ressursina – tööjõu, mateeria, naudingu allikana – ja nende vahel, mida koheldakse kui kaitstud subjekte. Selle lõhe mehhanismide uurimine on eetiliselt hädavajalik.

“To Be Given Over” lähtepunktiks on liikumine, mis toimub teise inimese kui subjektiga kohtumise, tema maailmalisuse, ja keha kui objekti vahel. Teose pealkiri on laenatud Judith Butleri 2020. aastal välja antud raamatust "The Force of Nonviolence", kus kirjutatakse, kuidas me kõik kehaliste ja haavatavet olenditena oleme pidevas teistele üleandmises.

Teos kutsub eri vanuses, eri soost, eri taustaga ja eri liiki kehadega kohalikke etendajaid uurima, kuidas nendele küsimustele laval kuju enda. Koos harjutatakse erinevaid koreograafiaid, kus keha antakse teistele üle. Fundamentaalsest vastastikusest sõltuvusest tulenev haavatavus võib kujuneda nii destruktiivseks kui ka hoolivaks suhteks.

“To Be Given Over” on Terike Haapoja ja WAUHAUSi esimene kunstiline koostöö.

Terike Haapoja on visuaalkunstnik, kelle looming uurib meie maailma eksistentsiaalseid ja poliitilisi piire. Haapoja on keskendunud eelkõige küsimustele, mis tulenevad lääne traditsioonide antropotsentrilisest maailmapildist. Loomulikkus, eriliikide poliitika, kooselamine, aeg, kaotus ja ühenduste taastamine on Haapoja töödes korduvad teemad.

“To Be Given Over” esietendub 22. märtsil 2023 Multiplié dansefestivalil Trondheimis Norras. Tulevased etendusvariandid kohalike etendajatega esietenduvad hiljem, 2024. aastal.