Fluxus rühmitusest alustanud, praegu 88-aastane Yoko Ono on läbi aastakümnete nihestava huumorimeele ja vastuolulisuse kaudu loonud endale ainuomase keele. Reaktsioon tema kunstile ning isikule on olnud vastakas ja kirglik. Oma zeniliku siirusastme poolest on tema sõnum kaunis ja samal ajal lakooniline, plakatlik, kauge.

Yoko Ono looming on rikkalik ja paljusid tema minimalistlikke haikulaadseid võtteid elustada ei ole reaalne, mistõttu keskendusime mitte niivõrd konkreetsele eluperioodile, vaid pigem tema intuitiivsele loomemeetodile üldisemalt. Ütleme siis yokolikkusele tervikuna ja korraga, püüdes mõista, mida see meile annab või mida tähendab. Üks meist otsib seda hääle ja helide kaudu, teine tähtede ja pildi abil.

On põnev triivida yokolike märksõnade vahel - nappus, lihtsus, mänguline naiivsus, poolarusaamine, mittemõistetavus ja üheaegsus. Täht ning tähendus. Keelelisus. Meelelisus. Lõpetamatus ja lõpmatus. Ruumide segunemine ja isiklik tõlgendamisvabadus.

Riina Maidre on vabakutseline näitleja ja etenduskunstnik.
Andri Luup on lavastaja, näitleja, kirjutaja.