*ruumide ajalugu ning lood rohkem-kui-inimeste kokkupõrgetest, mille tulemusel luuakse uusi maailmasid

*mida on ning mida pole võimalik arhiveerida, kuidas (de)arhiveerimine õõnestab meie suhteid ja maailmataju

*kõndimise metoodikad (eriti kooskõndimise) kui rohkem-kui-inimeste ja meie poolt asustatud ruumide (de)arhiveerimise praktika

*kirjalik tekst kui performance

*hoolimine kui kõikehõlmav metoodika / lähenemine koostöötamisele

Septembri jooksul toimuvas residentuuris jätkab Bohdana oma (de)arhiveerimise metoodika edasiarendamist, otsides võimalusi teha seda hoolivalt. Selleks püüab ta ümber töödelda Kanuti Gildi SAALi arhiivi, mis on viimase 20 aasta jooksul keldrisse inimsilma eest peitu kuhjunud. Kasutades peamise tööriistana dokumenteerimist püüab ta kogunenud ja segi läinud mälestustega ruumi kirjutada.

Bohdana Korohod (s. 1997) on Ukraina päritolu iseseisev uurija ja interdistsiplinaarne kunstnik, kes elab ja töötab Eestis. Oma laiahaardelises, mitte veel väljakujunenud praktikas töötab ta leitud materjalide, tänavalt leitud esemete ning pealtkuuldud vestlustega, millesse suhtub kui (de)arhiveerimise protsessi materjali. Algupärase kunstitöö loomise asemel seab ta juba olemasolevat ootamatutesse paigutustesse. Seega on tema põhilisteks töövahenditeks dokumenteerimine, mida ta teostab teksti, foto ja videosalvestiste kaudu. Hetkel on tema kunstilise uurimuse kese kohalike ajalugude (de)arhiveerimise metoodika arendamises.

Alates 2020. aasta maikuust on ta osa eˉlektronist – platvormist, mis loob ja esitleb transdistsiplinaarseid töid/performance'eid nii füüsilisel kui ka virtuaalsel kujul.