Kandideerisin Kanuti Gildi SAALi residentuuri, et keskenduda uurimistööle seoses
arendusjärgus oleva installatiiv-performatiivse kunstiprojektiga, mis moodustab osa mu
valmivast magistritööst Eesti Kunstiakadeemia kuraatoriõppe erialal. Eelmisel aastal
tegelesin sellega praktika kõrvalt New Yorgis ja kohe lähen edasi vahetusõpingutele Viini,
kuid hetkel olen paariks kuuks Eestisse naasnud ning tundsin, et olen just sellises punktis,
kus olen valmis oma ideest rääkima, tahan seda inimestega arutada ja teha esimesi
reaalseid katsetusi.

Ma soovin aktiveerida ja sekkuda Tallinna linnaruumi. Erinevaid feministlikke
lähenemisvariante analüüsides olen jõudnud ühe veidi kummalise ja intrigeeriva
sümbolini, mis võimaldab adresseerida mitmeid sotsiaalse õigluse probleeme. Selleks
sõlmpunktiks on avalikud tualetid, sh naiste pissuaarid.

Jõudsin selle teemani väga orgaaniliselt läbi isikliku kogemuse, mis teravnes eelmisel
aastal koroona-aegses New Yorgis elades, kus kodust väljaspool polnud otse öeldes mitte
kuskil pissil käia. Olen viimase aasta jooksul läbi töötanud materjale, mis käsitlevad
tualettruumide ajalugu ning uurinud ka sellekohast kunsti, disaini, linnaruumi sekkumisi
ja üldisemat problemaatikat erinevates kontekstides. Teemad varieeruvad naiste
sanitaartingimustest pagulaslaagrites kuni plagiaadisüüdistuseni Duchamp’i kui
„Fontääni” autori kohta (a jaloo kuulsaim pissuaar on feministlik teos, autoriks naine?!).
Projekti raamistavad intersektsionaalne feminism ja jätkusuutlikkus: milline on, võiks olla
ja peaks olema ligipääsetavam ning ühtlasi keskkonnasõbralikum avalik tualett?
Residentuuri jooksul plaanin kaardistada tualetid Tallinna kontekstis: kus on ajalooliselt
asunud avalikud tualetid/käimlad/väljakäigud vm, millised on olnud sellealased tavad ja
kombed, milline on praegune seis (kui palju on tualette, kas nad on ligipääsetavad, kas
nad on tasuta või tasulised, kas eristatakse binaarselt (soopõhised sildid?) jne).
Lõppväljundiks võiks olla installatiiv-performatiivne kunstiprojekt Tallinna linnaruumis,
kuid residentuuri lõpus soovin juba ellu viia väiksemamahulise sekkumise või algatada
muul moel selleteemalise avaliku arutelu.

Kati Ots on kunstitöötaja ja kuraator, keda huvitavad avalik ruum, ligipääsetavus ja
jätkusuutlikkus. Ta uurib kureerimis- ja kunstipraktikaid sotsiaalse õigluse ja aktivismi
kontekstis. Eelmisel aastal tegi praktikat kunstiorganisatsioonis Creative Time New Yorgis,
varasemalt on juhtinud Vent Space projektiruumi Tallinnas, kureerinud vähem ja rohkem
institutsionaalseid sündmuseid ja näituseid. Pärast installatsiooni- ja kunstihariduse
alaseid õpinguid alustas magistriteekonda EKA kuraatoriõppe erialal, mille raames on
tudeerinud Helsingi Kunstiülikoolis ja kohe suundumas Viini Tarbekunsti Ülikooli. Lisaks
täiendab end hetkel Göteborgi Ülikooli Kaasaegse avaliku kunsti tellimise ja kureerimise
kursusel.

Jälgi residentuuri Instagramis @katiots


Residentuuri toetab Kultuurkapital.