CURRENTLY ONLY IN ESTONIAN, TRANSLATION WILL FOLLOW!

Jagan teiega oma märkmeid hetkel käsil oleva techno tantsu ja muusikat ühendavast diskursusest "Techno praxis". Palju on sarnast ka muude valdkondadega, ent siinne sõnaraamat on eelkõige techno muusika ja reivi kultuuri poole kaldu. Olen alati tundnud, et vahel on mõnus mõned mõtted konkreetsemalt kirja panna. Viel Spaß!
Samal ajal kui loed kuula seda: https://www.youtube.com/watch?v=cXX16vZBE34&index=98&list=FLLjxiIjaXiiwGYvHdV0jxiw
Techno Praxis töötuba toimub 19. novembril kell 11:00-15:00 Sõltumatu Tantsu Laval. FB event: https://www.facebook.com/events/1255537387831928/

Aa
Acceptance - ma võin olla see, kes ma tahan ilma, et minu üle mõistetaks kohut.
Atmosphere - ruumi ja hetke õhkkond, techno muusikale ja tantsule omaselt tume, sünge, must, valguseta, salapärane.
Arrangement - loo seade, mis on võrdeline tantsupõranda üldise liikumisega, ta kujundab tantsupõranda voolu.

Bb
Bassline - alumised helisagedused, mis aitavad kanda/juhtida lugu.
Bounce - põrge, põrgatus, hüpe, sellele liigutusele taandub kogu klubi tants suures pildis, techno tantsu põhielement.
Berghain - maailma suurim techno klubi Berliinis, Berghaini kutsutakse ka katedraaliks.

Cc
Choreographed movement - seatud liikumised koos partneri või võõraga tantsupõrandal. Need liikumised sünnivad kohapeal hetkes, mida hakatakse tajuma gruppi sisese sünergia tekkimisel, sünkroonse liikumise tekkimiseks kasutatakse ka tahtliku ning vahel alateadliku üksteise liikumise jäljendamist. Tihti hakkab techno klubis tantsupõrand liikuma ja hingama nagu üks suur organism.
Clap - plaksu laadne heli, üks kõlavamaid rütmilise joone tekitajaid techno loos.
Community - ehk techno skeene, usutakse kollektiivselt sarnastesse väärtushinnangutesse, kujuneb sarnane elutunnetus ja stiil ning muusikamaitse. Kogunetakse ning jagatakse elamusi , kujunevad traditsioonid, sarnased uskumused ja elukeskkond.
Conscious - teadvus ehk vaimuseisund, mis avaldub teadmiste, mälestuste, emotsioonide, kogemuste ja tajumuste koosmõjul. Hea oleks, kui inimene jääks teadvusele.
Coordination - kooskõlastatuse leidmine tantsupõrandal koos teistega, iseenese liikumise koordineerimine kooskõlas muusikaga.

Dd
Dance practice - harjutamine teeb meistriks.
Dark - tume, sünge, must, valguseta, salapärane. See käib koos muusika, atmosfääri, riietuse, ruumi , tantsu ja inimestega.
DJ- dj on artist, kes mitte ei otsusta ainult õhtu muusikalist kulgu, vaid tema ülesanne on ka üllatada, pakkuda tantsupõrandale väljakutset ning harida. Dj-d võib ka nimetada techno peo lavstajaks.
Drugs - keemilised ained, mis muudavad meie enesetunnet, käitumist ja ümbritseva maailma tajumist. Uimastitel on olnud oluline roll klubi kultuuris, techno muusika ja tantsu ning reiv kultuuri kujunemises.

Ee
Escape - põgenemine reaalsusest ning pääsemine vabadusse, illusoorsesse ja kujundite rohkesse maailma.
Exhaustion - kurnatus, keskmiselt tantsitakse vähemalt 50% oma kogu peol veedetud ajast. Peod kestavad kaua, peo keskkond ei ole tervislik, süüakse vähe, toitutakse õhtust, veest, vitamiinidest ja armastusest.

Ff
Freedom - vabadus, kõik on lubatud ja kõik on võimalik! “Sky is the limit!”
Fun - lõbu, inimesed tulevad kollektiivselt head aega veetma või otsima.

Gg
Groove - rütmiline tervik ja vool loos, mis paneb sind selliselt liikuma, nagu sa liigud.
Group of people - võib kujuneda grupp inimesi, kes kasvavad kokku, tantsivad kollektiivselt tantsupõrandal, tunnevad üksteist läbi ja lõhki, jagavad armastust ja hoolivad üksteisest. Nad ei jätaks üksteist kunagi hätta!

Hh
Hapiness - õnn tuleb heast enesetundest, hea enesetunde hormoonist, endorfiinist. Endorfiini käib koos naeru, füüsiliste harjutuste ja soojade kehadega.
Hi-hats - pedaaltaldrikute heli, mis on oluline rütmi kujundaja techno loos.

Ii
Impression - mulje, see on see mille sa jätad endast teistele. Seda saab kujundada täpselt nii, kuidas sa ise soovid, et sind nähtaks.
Improvement - täiustamine nii tantsus, kui muusikas. Pidev areng ja tahe liikuda täiuslikuma terviku suunas. Kohale ei pea jõudma.
Improvisation - mitte ettekavatsetud tants, see on loodud hetkes, kohapeal ja spontaanselt. Tantsu kulgu saavad mõjutada mitmed erinevad tegurid nagu muusika, valgus, ruumi suurus, teised inimesed jne.
Individuality - isikupärane väljanägemine, olek, riietus ja tantsustiil. See on see, mis kujundab sinu kogu olemuse selles ruumis, kas sa oled sina ise või oled sa keegi muu, mõni kujunenud isikupärane karakter.
Intuition - sinu sisetunne ja vaist, kuidas liikuda selles ajahetkes mängiva techno loo saatel, seda orgaanilist voolu ja sisetunnet tuleb usaldad ning lasta tal ennast kanda, nii võib jõuda tantsides täieliku vabaduseni.

Jj
Joy of dance - tants pakub naudingut nii tantsijale, kui selle vaatajale. Muidugi võib pakkuda ta ka palju muud, kuid essentsiaalne on saada sellest naudingut ja tunda rõõmu.
Judgeless - inimesed ei anna üksteise väljanägemisele ning tegemistele pahas mõttes hinnangut, kõik on võrdsed.

Kk
Kick drum - bass trummi löök millele omistub kõige kandvam roll kogu techno muusika ülesehituses ja ka tantsus.

Ll
Limitation - techno muusikal ja kultuuril on omad piirid ning reeglid, nii nagu igal teisel kultuuriruumil.
Loop - pidev tagasi pöörduv kordus muusikas, nö ühe fraasi pidev tagasi loopimine, tantsus sarnane mõistega repetition ehk kordus.
Lost - eksinud, tunne, et ma ei ole osa milleski, ega kellestki või tunne, et ma olen enda tegelikkuse taju kaotanud ning ei saa aru, kus ma viibin mentaalselt või ka füüsiliselt. Ruumides võib ka lihtsalt ära eksida, sest nad võivad olla keerukad ja pimedad.
Love- Inimesed jagavad omavahel palju armastust ja häid sõnu. Otsitakse lähedust ja kontakti.

Mm
Modulation - heli siirdumine ühest helistikust teise loo vältel, loob tunde, nagu heli muutuks pidevalt. Tantsupõrandale loob just see sinu tantsitava tegelase karakteri.
Movement - kõik liikumised individuaalselt või grupis kollektiivselt. Tantsuliigutused tantsupõrandal. Ühe liigutuse lihtsuses peitub techno tantsu ilu, tuleb olla kannatlik, jääda püsima selle juurde ning avastada seda.

Nn
Nothingness - tantsides võib tekkida täieliku vabaduse tunne, mis on võrdne tundega mitte millestki, olematusest. Ma ei mõtle mitte millelegi, ma lihtsalt tantsin.
Neverending - tunne, et hetk võiks kesta igavesti. Tunne, millel ei ole algust ega lõppu.

Oo
Ongoing - igavesti kestev.
Openness - avatuse tunne, kõik asjaosalised on mu sõbrad, kellel ma võiks usaldada oma suurimad saladused.

Pp
Perfection - techno on väga minimalistlik muusikavorm, seetõttu peab iga loodud heli olema täiuslikkuseni lihvitud ja töödeldud ning kõlama harmooniliselt loo tervikus. Helide täiuslikus ja puhtus aitab jõuda tantsijal meisterliku täpsuse ja puhtuseni oma liikumises.
Power - jõud, vägi, võimsus muusikas ja tantsuliigutustes, see loob kogu tantsupõranda energia.
Presence - kohalolek, hetke tajumine ja selles olemine.

Qq
Quality - hea helisüsteemi ja mängitava muusika kvaliteet on võti kogu tervikliku täisliku elamuse loomiseks.

Rr
Repetition - kordused esinevad nii muusikas, kui tantsuliigutustes, korduse abil võib leiad ühe liikumise täieliku potentsiaali ning mille abil saab minna meditatiivsele rännakule iseenda mõtete ja liikumisega.
Respect - lugupidamine dj, tantsupõranda, sõprade, klubi personaali ning kogu skeene vastu.
Reverb - kaja, mis loob sügavuse, mitmekihilisuse, kujundades techno loo meeleolu.

Ss
Show - vaatemänguliste tantsunumbrite, perfomancite ja happeningide tekkimine, vaatamine või neis osalemine.
Sexuality - seksuaalsus tantsus, riietumises ja oma väljanägemises: paljas ihu, väljakutsuv, glitter, lateks, fetish ning seks mänguasjad. Burlesque, cabaret, vouge, gooti ja mitmete muude stiilide segunemine ja kostüümide kandmine.
Social - peo atmosfääri loovad kõik need inimesed ja nende vahelised suhted. See on väga sotsiaalne kultuuriruum.

Šš

Zz

Žž

Tt
Techno dance - Tants, mida tantsitakse techno muusika saatel.
Techno music - üks elektroonilise tantsumuusika liik, mis on loodud klubi keskkonda, tantsupõrandale ja miksimiseks, mille tempo on kiire, olemus pigem sünge, üldiselt instrumentaalne ja koosneb mitmetest korduvatest elementidest, tavaliselt 4/4 taktimõõduga.

Uu
Uniqueness - ainulaadne riietus, väljanägemine, tantsustiil ja liigutused. Oluline roll techno skeenes.
Unreal - muusika, ruumi ja hetke atmosfääri, valguskujunduse, narkootiliste ainete ja muu pürotehnika koosmõjul eluvõõra tunde tekkimine, illusoorse ja ebatõelise maailma loomine meie endi kujutluses.

Vv
Velocity - muusika kiirus, helitugevus ja iga heli kuuldavus, mis kokkuvõttes kujundab kogu tantsupõranda tervikliku voolu ja liikumist.

Ww
Willingness - abivalmidus, inimesed aitavad üksteist, ühte kuulumise tunne, me oleme nagu üks pere.

Õõ

Ää

Öö

Üü

Xx

Yy

(Foto: Hannes Aasamets)

Related posts

Performing Arts Magazine

Heneliis Notton

"Ei ühtegi sõna"

Kaspar Aus

Kellele on kasulik, et sa kardad? (CURRENTLY ONLY IN ESTONIAN, TRANSLATION WILL FOLLOW!)

Hanna Selgis

MADE IN ESTONIA MARATON – sõna ja vormi harmoonia (CURRENTLY ONLY IN ESTONIAN, TRANSLATION WILL FOLLOW!)

Marta Vunš

Avalik kiri Magasini toimetajalt (CURRENTLY ONLY IN ESTONIAN, TRANSLATION WILL FOLLOW.)

Kaja Kann

Today I woke up and the day was gone

Alissa Šnaider

Veel kord Mariast (CURRENTLY ONLY IN ESTONIAN, TRANSLATION WILL FOLLOW.)

Ilmar Branno

kontakt (CURRENTLY ONLY IN ESTONIAN, TRANSLATION WILL FOLLOW.)

Henri Hütt

MA EI TAHA OLLA PORGANDIKUNINGAS (CURRENTLY ONLY IN ESTONIAN, TRANSLATION WILL FOLLOW)

Kaja Kann

2 Reality

Olga Tsvetkova

Kunstniku ootused produtsendile ning produtsendi ootused kunstnikule (CURRENTLY ONLY IN ESTONIAN, TRANSLATION WILL FOLLOW.)


SEANSS SULATUSAHJUS (CURRENTLY ONLY IN ESTONIAN, TRANSLATION WILL FOLLOW. )

Epp Kubu

KARL SAKSA “SEISUND JA DISAIN” KUI RITUAALNE JA MÄLULINE RÄNNAK (CURRENTLY ONLY IN ESTONIAN, TRANSLATION WILL FOLLOW.)

Maarja Kalmre

Ma ei üritanud teha tantsulavastust ega vältinud tsirkust (CURRENTLY ONLY IN ESTONIAN, TRANSLATION WILL FOLLOW!)

Kaja Kann

Stand-up tragöödia faktide ja fantasmide vahel (CURRENTLY ONLY IN ESTONIAN, TRANSLATION WILL FOLLOW)

Hanno Soans