Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistritööde kaitsmised on avalikud. Kuulama ja vaatama on oodatud kõik huvilised.

Magistrantide lõputööks valitud teemad varieeruvad sel aastal kaasaegsest varjendist Jumalate arhitektuurini, tervisespordi tulevikuruumist digitaalselt võimendatud ruumielamusteni. Tegeletakse nii aktuaalsete kui universaalsete teemadega nagu suremise ruum ning dementseid ja nende lähedasi toetav keskkond. Analüüsitakse Narva aktiveerimise võimalikkust ning ökoloogia ja tehiskeskkonna vastastikust toimet Valgejõe näitel. Vaadeldakse tühjenevaid ja liikuvaid linnu. Mõtestatakse mobiilse inimese elamise ruume, lapse teekonda tänaval ja tänapäevast õppimisruumi. Lisaks tegeletakse nii avaliku ruumi kui kaubandusruumiga ning uuritakse tasakaalustatud ruumiarenguid rannikualade kontekstis. Lõpetuseks heidetakse värske pilk kriitilisse regionalismi. Kaitsmisele ootame 17 magistranti.

Magistrantidega diskuteerivad hindamiskomisjoni liikmed arhitekt Peeter Pere, filosoof ja arhitektuuriosakonna doktorant Eik Hermann, EKA urbanistika õppetooli juhataja prof. Maroš Krivý, arhitekt Siiri Vallner, EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Toomas Tammis ning väliskriitikutena arhitekt ja Delfti Tehnikaülikooli dotsent Klaske Havik ja Tampere Tehnikaülikooli arhitektuuriosakonna professor Panu Lehtovuori.