A: Ruslan, how is pleasure and boredom connected to you?
R: Оба состояния периодически меня посещают. Иногда я получаю удовольствие от скуки, иногда скучаю от удовольствия.
А: Can you still do a split?
R: no
A: what is your favourite book?
R: "Так говорил Заратустра"

Ruslan Stepanov, kes on olnud pikemat aega tegus tantsija ja koreograaf nii Eestis kui Saksamaal, on viimaks jõudnud oma esimese sooloni. Tema jaanuaris Kanuti Gildi SAALis esietenduv tantsulavastus kannab pealkirja “Невесомость” - kaaluta ehk võibolla selline mõtete kaaluta seisund, mis võib tekkida hetkel, mil kogeme igavust.

Ruslan: “Maailm muutub ilmselgelt üha igavamaks, aga mulle meeldivad igavad asjad. Kui ma olen millestki tüdinenud, siis see ei tähenda tingimata, et see on kellelegi teisele igav. Tänapäeval on kogu meie ühiskond hõivatud huvitav olemisest (kõik peab olema kaasahaarav, nauditav, kohene), aga aja jooksul muutub kõik huvitav vältimatult igavaks, tuttavaks, kogetuks, tehtuks, suletuks, liikumatuks, tähendusetuks. Huvi millegi vastu on alati põgus ja selle peamine siht on igavuse peletamine. Igavus kui potentsiaali seisund, hetk mil on võimalik nihe teadvuses. Hetk, mil asjad mida me ei tea veel ega suuda ka ette kujutada võivad ilmneda/pähe tulla/juhtuda, aga sama hästi ka mitte. Hetk, mil juhus on ainus strateegia, mis omakorda sõltub spetsiifilistest tingimustest. Hetk, mil aeg on võimeline oma kulgu muutma. Mis on igavuse potentsiaal ja kui kaua see kestab? Mis juhtub peale seda kui meil on igav või kui me oleme igavad?”

Ruslan Stepanov lõpetas Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koreograafi, tantsija ja tantsuõpetajana (2002). Perioodil 2002-2012 töötas ta teatris Vanemuine tantsija ja koreograafina. Seejärel 2012-2014 oli ta tantsutrupi Wee liige Gerhart Hauptmanni Teatris Görlitzis, Saksamaal. Trupiga koos anti külalisetendusi lisaks Saksamaale ka Iisraelis, Poolas ja Tšehhis. Alates 2014. aastast tegutseb Ruslan vabakutselise tantsukunstnikuna peamiselt Eestis ja Saksamaal.


Руслан Степанов является активным хореографом и танцором в перформативном пространстве Эстонии и Германии. Настал момент для создания первого полноценного спектакля в формате соло. Работа "Невесомость" - рассматривает состояние невесомости мыслей, состояние, которое возникает в момент когда мы испытываем скуку.

Руслан: ''Мир определенно становится скучнее, но мне нравятся скучные вещи. если мне скучно от чего-то или от кого-то, это вовсе не означает, что то же самое скучно и другим. Современность устремлена только к интересному, а интересное это то, что со временем становится безразличным и скучным. Интересное всегда кратко по протяженности времени, и задача его отодвинуть на время скуку. Скука связана с движением времени, времени которое открывает горизонты для возможностей, нежели двигается само по себе. Но что именно движется во времени? Умирает ли время, которое миновало? Пребывает ли скука внутри нас, или мы внутри нее? Скучна ли она на самом деле?''

Руслан Степанов окончил Академию Kультуры г. Вильянди в Тартуском университете в 2002 году в качестве хореографа, танцора и педагога. В период 2002-2012 он работал в Театре Ванемуйне г. Тарту в качестве танцора и хореографа. В последующие годы 2012-2014 он был участником Wee Dance Company в Gerhart-Hauptmann-Theater г. Гёрлиц, Германия. С 2014 года Руслан является свободным хореографом и артистом работающим в основном в Эстонии и Германии.

Pressikajastus