Shion Yokoo-Ruttase etenduskunsti teosena vormistatud viie ja poole aasta mõtted antiteatraalsuse ja integratsiooni teemadel.

Minu arvates etenduskunstides üritame võimalikult tehislikult luua ja organiseerida märkide märke, vältides loomulike märkide kavatsemata ilminguid, et konstrueerida teatraalset maailma. Tavatseme luua ka tehislikult „loomulikke märke“ – argise ilmega tehislikke märke, mis on ikkagi tehislikud märkide märgid.

Shion Yokoo-Ruttas tegutseb etenduskunsti alal väljendades end ja end ümbritsevat inimlikult ja ausalt. Põhilisteks huvideks on loodus, leiud argisest elust jm. Shion on Jaapani kodanik ja asetseb praegu Eestis, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala lõpetamas ja edasise plaaniga semiootika suunal.