“Forests | Unlearning” on aktsioon ja uurimus, mis leiab aset kodanikuks olemise äärealadel.
See on esimene samm metsastamisprotsessi suunas. See on selle protsessi füüsiline jäljend ja lugu sellest, kuidas hüti ehitamise, sellest rääkimise ja sellest unistamise vaheline vahe on veel säilitanud oma hägususe.
Uurimuse toimumispaigaks on mets: habraste keskkondade, õiguslike konstruktsioonide ja kihiliste reaalsuste summa. Poliitiliste suhete reservuaar, mis ulatub inimsuhetest suheteni teistsugusega.
Kuna meie kujutlusvõimet hoiab jätkuvalt pantvangis poliitika mõiste identifitseerimine täieliku sõltumatuse mudeliga, siis näib olevat võimatu mõelda sellest kujutluspildist väljaspool. Sellegi poolest on praegu ja ka varem ette tulnud mitmeid “metsa momente”, mille kestel on olnud võimalik teistsuguselt mõelda. Seetõttu on mets ruum, kus toimub defamiliariseerimise, tuttava teisestamise protsess: see toob nähtavale maagilis-lingvistilise printsiibi, mille tõttu oleme kõik allutatud sellistele mõistetele nagu institutsioon, loodus, kodanik, inimene.
Sellesse sisenedes või seda läbides, ei saa me jääda muutumatuks ning vaataja keha on see, mis kogeb seda nihutatuse, teisaldatuse aistingut.

Miksides performatiivset keelt tootedisaini ja audiojutustusega, kutsub Mali Weil publikut üles piiritlema uurimuse ulatust ning samaaegselt end kaotama milleski, mille ääreala langeb kokku Lääne kujutlusvõime ajalooliste ja geograafiliste piiridega.
Kogu selle topeltliikumise kestel ei olegi mets enam mets, vaid polüfooniline, rituaalne jutustus, mis hägustab aega ja kogemust.
Tegemist ei ole aktsiooniga, milles jahitakse neoromantilist või ökoloogilise nägemust liikidevahelisest suhtlusest, vaid selles otsitakse taga poliitilisuse unustamist õiguslikkuse kaudu ehk selle kõige võimsama poliitilise tööriista kaudu, mille meie kultuur on loonud.
Laste hääled, esemed ja mänguasjad, lood lindpriidest ja mitte-inimestest. Paljudel lugudel on oma hääled, peategelased ning lood jätavad nähtavaid jälgi. Teised on varjul taimedes või on neid võimalik tajuda üksnes kaudselt: selle kaudu, kuidas nad mõjutavad teisi hääli, teisi tegutsejaid või suhte kaudu, mida nad loovad teistega.
Sellest haprast ja ebastabiilsest protsessist saab taas mets.

“Forests” on uurimusprotsess, mis koosneb erinevatest episoodidest nagu etenduste sari, film, ajutine kool tulevastele metsaekspertidele.
Esimene avalik üritus “Forests | Recomposing” toimus Trento filmifestivalil, kus “Forests” võttis loengu vormi. Järgneb narratiivsem ja unistavam episood “Forests | Unlearning” SAAL Biennaalil ning seejärel toimub oktoobris “Forests | Making” Torinos, mis tegeleb rohkem metsa termini juriidilisema poolega. Igal juhul toob iga etapp endaga kaasa kohtumisi erinevate osapooltega sh teismelistega, kellega koos Mali Weil uurib metsa kui ajalist ja väljamõeldud juriidilist ruumi. Tallinna residentuuri ajal, paralleelselt uurimus- ja ettevalmistusprotsessisega, alustame dialoogi grupi teismelistega, keda kaasame aktiivselt etendustesse.

Mali Weil on Itaalias baseeruv loominguline platvorm, mis peamiselt tegutseb performancei ja disaini vallas. Kasutades mitmetasandiliselt erinevaid lähenemisi – disainist visuaalkunstini, trükitust audiovisaalse formaadini, uurivad Mali Weil’i teosed performatiivsuse potentsiaali kui liikumapanevat jõudu loomingus ja kui poliitilise kujutlusvõime avaldumise ruumi. Platvormi projektid võtavad sageli laiendatud performatiivsete mehhanismide kuju, kaasates publiku otseselt dünaamilisse ja avatud raamistikku. Mali Weil’i teoseid ja performanceid on muuhulgas esitatud Centrale Fiesis, Milano triennaalil, MAXXI muuseumis, Milano disaininädalal, Month of Performanceil Berliinis, ZHdKl Zürichis, Sinopale biennaalil.

www.maliweil.org