"Nimi „Gangstarap” viitab protestile ja alternatiivi otsimisele. Räpp ja korvpall olid 1990-ndatel Eesti kontrakultuuri osad. Samuti võib pealkirja vaadata kui protesti tähenduste vastu, millest oli alguses juttu. Kunstnikud tegelevad ka enda identiteediga: kohtuvad vene ja eesti kultuur, lavastuses kuuleb mõlemat keelt." - Peeter Kormašov, Eesti Päevaleht

"Astrov kirjeldab oma võimalusi ja intentsioone ning tatistab justkui manifestina põrandale süljeläraka, mille seejärel varrukaga ära kuivatab. Gangsta? Ta ütleb, et tänapäeval on kõige olulisem distants, et kui sa pole veel oma ambitsioonidele alla jäänud, siis oled vaba. Pannes sulgudesse distantsiteema ajakajalisuse, nopime üles mõtte vabadusest: olles distantsil ise­endast ja oma teost, on vabadus võimalik. Järelikult hetkel ei ole etendaja vaba. Meie ka ei ole." - Madis Kolk ja Kaja Kann, Sirp

Artjom ja Ruslan jätkavad sealt, kus kunagi pooleli jäädi. Suvel sõitis Ruslan Artjomile nädalaks Viini külla. Arutades kõndisid nad maha 100 kilomeetrit. Nii algas “Gangstarap”.

“Gangstarap” tegutseb vahealas, liikudes pendli kombel ühest servast teise ning puudutades igal korral keskkohta. Vaheala märgib alati ka ühisosa - kui lahutab, siis ka liidab. Nii töötasid kunstnikudki lavastusprotsessi jooksul omaette. Üks ühel, teine teisel pool, keskel rõngas.

mis ühe jaoks filosoofiline küsimus
on teise jaoks lihtsalt hommikusöök
võõrad maailmad on huvitavad
...
aga mida teha oma sisemaailmaga?
keegi praegu lendab
suure linnu seljas
aga keegi on avanud musta ukse
ja sinna sisenenud

Ruslan Stepanovi ja Artjom Astrovi koostöös on varasemalt publikuni jõudnud lavastused Performance STL-is (Sõltumata Tantsu Lava, märts 2019) ja Невесомость (Kanuti Gildi SAAL, jaanuar 2018).

Ruslan Stepanov on tantsija ja koreograafina töötanud Vanemuise balletitrupis, elanud ja töötanud Saksamaal Görlitzis ja Berliinis, hetkel tegutseb vabakutselisena Eestis.

Artjom Astrov on aktiivselt osalenud kaasaegse etenduskunsti valdkonnas alates 2016. aastast, peamiselt helikunstniku rollis. Ta on esitanud enda muusikat mitmel festivalil Euroopas ning on plaadifirma Serious Serious asutaja.


Артем и Руслан продолжают с того места, на котором они остановились.

«Гангстарэп» существует как промежуточное звено, перемещаясь из одной стороны в другую словно маятник, каждый раз касаясь центра.

Интервал всегда отмечает общую часть - если он вычитает, он также добавляет.
Именно так художники работали вместе и самостоятельно над процессом постановки.
Один с одной стороны, другой с другой, посередине кольцо.

что для одного философский вопрос,
для другого – просто завтрак

чужие миры интересны ...

а что делать со своим внутренним миром?

кто-то сейчас летит верхом на большой птице,
а кто-то снова открыл черную дверь
и вошел в неё

Ранее сотрудничество между Русланом Степановым и Артемом Астровым уже представало перед зрителем в виде постановок, таких как Performance STL (Sõltumata Tantsu Lava, март 2019) и Невесомость (Kanuti Gildi SAAL, январь 2018).

Руслан Степанов работал танцором и хореографом в балетной труппе «Ванемуйне», жил и работал в Герлице и Берлине, Германия, а в настоящее время работает фрилансером в Эстонии.

Артем Астров активно работает в сфере современного исполнительского искусства с 2016 года, в основном в роли музыкального оформителя. Его музыка исполнялись на различных фестивалях в Европе, также Артем является основателем музыкального лейбла Serious Serious.

Pressikajastus