"Kultuur" on mõtisklus Päikesest. Lavastus, mis ei ole loodud mitte teesi vaid kogemusena – midagi klaverikontserdi ja näpumaalingu vahepealset.
Päike kiirgab energiat. Päike võib elu kas toita või selle täielikult põletada.
“Kultuur” mahutab endasse kaost ja tõrjub seda ka endast eemale; Metsalu esitleb end kui vaatemängu objekti, seda spektaaklit samaaegselt põlastades.
Alatiste duaalsuste orbiidil autor end seekord kokku kogubki, varieerudes naudingu, ükskõiksuse, kannatuse ja uuenemislootuse vahel.
“Kultuuri” publik on kollektiivne keha, mida toidetakse, lõbustatakse ja seatakse kahtluse alla.
Etendus on jaotatud kolmeks barokseks ja säravaks osaks – paraad hot dogi käru juures, Lille kontsert ja Päikese õgimine, table d'hôte.
“Kultuur” on elu tähistamine – selle põgusa ja sensuaalse olemuse pidu. Ihalus lihtuse järele seisab kõrvuti ekstsessiga. Naudingud on maised, isegi kui nende energia pärineb taevatähe kehast.

Maria Metsalu on kunstnik, kes kasutab oma keha, et uurida kaasaegseid küsimusi, kasutades selleks tihti seksuaalselt laetud väljendusvahendeid. Ta näeb etendust kui radikaalset ruumi ja hälbe etendamist võimalusena luua uusi vaatamis- ja nägemisviise. Tema töödes toimub tähenduste vohamine, mitte nende süstematiseerimine. Teda huvitavad emantsipeerunud publik ja viisid, kuidas vaataja positsiooni vaidlustada, destabiliseerida või üldse kaotada. Lisaks oma soolotööle on ta üks Young boy tantsurühma asutajaliikmetest.