SAAL Biennaal 2021 tarbeks seab rile* books üles lugemissaali/raamatupoe, kogudes kokku nii kunstiväljaandeid, kirjutisi koreograafidelt ja etendajatelt kui ka valiku eelnevaga lõikuvat feministlikku luulet, teooriat ja ilukirjandust. rile* on pühendunud eksperimentaalsete kirjastamisviiside esitlemisele ning kutsub lugejaid üles katsetama oma isikliku lugemispraktikaga, laiendama lugemist kui üksinduses sooritatavat tegevust ning seab kahtluse alla erinevaid materjale, mille kaudu lugemine saab toimuda ja toimub.

Lugemissaali/raamatupoe lahtiolekuaegadel linastub rile’s* tellimustööna värskelt valminud Quanta Qualia film “Xenotopia”. Filmis esitleb Quanta Qualia oma vaimustust imeliku ja imelise vastu. Nad loevad ette ja lõimivad kokku fragmente teooriast, ilukirjandusest ja luulest. Igaüks neist tekstidest uurib seda, mis jääb teisele poole tavapärast taju, tunnetust ja kogemust, nagu näiteks Clarice Lispector püüdmas vormitust või Henri Michaux’ meskaliini mõju all kirjutatu. Filmile on nad selleks puhuks loonud kujunduse, mis toimib sädeleva praona, mille kaudu sisenevad maast lahti lükkavad tajud kummastavast Väljaspoolsusest.

rile* on kunstnike juhitud raamatupood ning performance’i ja kirjastamise jaoks mõeldud projektiruum. rile* huvitub luulest, teooriast, koreograafiast, kunstnike kirjutistest ja paljudest muudest tekstipõhistest katsetustest. rile* organiseerib etendusi, kohtumisi, esitlusi, (ette)lugemisi... Nende eesmärgiks on uuendada kirjastamise kui kunstilise praktika toimimisviisi. Nad püüdlevad selle poole, et pakkuda ligipääsu mitmekesisele kirjutamise ja avaldamise praktikale, samuti kriitilisele ja loomingulisele lähenemisele seoses sõltumatute kirjastustega, isekirjastamisega ning juba väljakujunenud kunsti- ja kirjandusprojektidega. Nad seavad kahtluse alla traditsioonilised arusaamad ja avavad ruumi alternatiivseks lähenemiseks kirjastamisele, nii selle materiaalses kui sisulises aspektis. rile* on alussõna “vaikusele” Láadan’i keeles - feministlikus konstrueeritud keeles, mille arendas 1982. aastal välja Suzette Haden Elgin. Keel oli osa tema ulmeseeriast “Native Tongue”. Láadan koosneb hulgast sõnadest, mida kasutatakse eesmärgiga üheselt väljendada seda, mida keegi enda poolt väljendatava kohta tunneb. Elgini järgi on see kavandatud nii selleks, et tühistada keele piirangud nende jaoks, kes on sunnitud vastama: jah, ma tean, et ütlesin seda, aga ma mõtlesin sellega seda. rile* baseerub Brüsselis ning selle võõrustajateks on Chloe Chignell (koreograaf, tantsija ja kirjanik) ning Sven Dehens (kunstnik, kirjanik ja kuraator).
www.rile.space

Quanta Qualia koosneb tšiili kunstnik-muusik-muusikaarmaastajast Tomas Dittbornist ja belgia kujutavast kunstnikust-esitajast Siet Raeymaekersist, kes koos juhivad Nonlocal Research’i - seiklusliku muusika leibelit, mis annab välja igakuiseid programme Kiosk Radio’s ja Lyl Radio’s. Kunstilise duona Quanta Qualia loovad nad kohaspetsiifilisi performance’eid ja visuaalseid sekkumisi. Hiljuti tuli KRUT’i all välja nende EP “Exotic States of Matter”. Iga viimane kui nende projekt püüab aupaklikul toonil väljendada elu võõristavust Maal.