Kuidas lüüa naela laua sisse. Kuidas õppida rääkima. Kuidas avada ust. Kuidas olla empaatiline. Kuidas õigesti tõmmata sokk jalga ning kuidas vabaneda süütunde poolt põhjustatud kannatustest. Õpetamine on miski, mis saab alguse juba embrüos ning jätkub kuni aastakümneid hetkeni, mil inimesed molekulid lagunevad olematusse. Inimeseks ei sünnita, inimeseks õpitakse. Õpitakse, kuidas teha nii, et ebamäärasest bioloogilisest rakukogumist saab inimene. Vundamendi valamine. Vannitoa puhastamine nii, et kuhugi ei jääks inetuid plekke. Hammaste pesemine õige nurga all. Armastuse väljendamine. Õige hingamine sünnitamisel ja väärikuse säilitamine suremisel. Tulge. Me teame.

Mart Kangro on vabakutseline koreograaf, lavastaja, tantsija. Ta keskendub oma töödes inimkeha ja liigutuse tähenduslikkusele teatris kui semiootilises aegruumis ning lavasituatsiooni olemuslikele küsimustele. Viimastel aastatel on ta toonud lavale ka töid draamanäitlejatega, kus ta ise esinejana lavale ei astu (Teater NO99s ja Von Krahli Teatris, samuti Moskvas). Kangro on pälvinud oma tööde eest ridamisi auhindu ja äramärkimisi nii Eestis kui ka välismaal.

Juhan Ulfsak on näitleja ja lavastaja. Alates 1990ndatest on tema jõuline mängulaad ning kunstilised printsiibid kujundanud väga olulisel määral Eesti avangardteatri palet. Töötades Von Krahli teatris nii näitlejana kui viimastel aastatel ka lavastajana on Ulfsak lähtunud anarhismist, pungist, dekadentsist, sürrealismist ja kontseptualismist, kuid tema loodud teater on rekontekstualiseerinud ka klassikalisemat sõnateatrit. Lisaks Von Krahli Teatrile on ta näitleja ning lavastajana töötanud teistes Eesti teatrites (nt Teater NO99s) ning välismaal (Münchner Kammerspiele). Pikaajaline koostöö seob teda Kristian Smedsiga. Lavastajatena on ta lavale toonud Michel Houellebecqi, Sarah Kane'i, William Goldingu, Lars von Trieri jt tekste ja struktuure.

Eero Epner on dramaturgina osalenud pea 60 lavastuse juures, kirjutades sageli lavastustele ka tekste või tekstilõike. Ta oli dramaturg Teatris NO99 alates teatri asutamisest 2005. aastal. On teinud koostööd pea paarikümne lavastajaga, sh olnud korduvalt nii Kangro kui Ulfsaki lavastuste dramaturg (lisaks koostöö Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semperi, Lauri Lagle, Veiko Õunpuu, Sebastian Nüblingi, Sebastian Hartmanni jpt-ga). Laval on Epner varem esinenud vaid korra (Mart Kangro lavastuses), kuid see ei toonud kaasa ühtegi auhinda ega äramärkimist.

"Kuigi mõned inimesed naeravad hüsteeriliselt, pisarateni välja, ei tee mehed laval nalja. Nad esitavad ebavõrdse kaaluga fakte ühesuguse väärtusega. Vaataja asi on välja selekteerida, kas ta sai uusi teadmisi, korrutati tema jaoks vana või juhtus hoopis midagi muud. Hetkel, kui mehed jalutavad mõõdetud rahulike sammudega ümber laua, jalutavad kestvalt, on see ruum ja aeg, mis on antud mõtlemiseks. Aitäh selle eest. Tohutult keeruline, tähtsaid pisiasju täis maailm on justkui paika loksunud." - Kaja Kann, Postimees

"Tegu on kaasaegse etenduskunstide lavastusega par excellence, ideaalse õpikumaterjaliga sellest, millised on viimase 15-20 aasta teatri arengutendentsid. Loodud on võiduteos ja kindla peale minek. Kui oleks olemas näiteks etenduskunstide eurovisioon, oleks tegu kindla favoriidiga. Kui see just võidule ei pretendeeriks, siis esikümne koht oleks garanteeritud. Igav ei hakka pooleteise tunni jooksul kordagi, kihte ja konnotatsioone on palju ning laval on veenev ansambel." - Erle Loonurm, ERR

"„Workshop“ ei ole loeng, praktikum ega didaktiline moraaliõpetus, ent hakkab publiku juuresolekul peenekoelise dramaturgiaga teemat sibula kombel kihiti koorima, kuni jõuab inimeseks olemise õppimise tuumani." - Marie Pullerits, Sirp

Pressikajastus