Residentuuri jooksul keskendub Stašāne koduvägivalla teemale, uurides viise, kuidas kunstipraktikad saavad heita valgust sell vähemtuntud ja varjatud aspektidele.

Esimene pool residentuurist on pühendatud loomaks kohalikku versiooni lavastusest “Physical Evidence Museum”, mida esitletakse Tallinnas SAAL Biennaal festivali raames augustis 2021. Teine osa keskendub uue teose sisu ja formaadi arendamisele. Stašāne on uurinud koduvägivall teemat alates 2020 aasta algusest ja loonud kaks tööd, mis toovad fookusesse naistest ohvrite lood. Soovides nüüd otsesest vägivalla reaalsusega tegelemisest edasi liikuda on tema järgmiseks uurimisteemaks ambivalentsemad ja tihti nähatamatud võimusuhted, nende avaldumine ja struktuurid.

Lisa: Residentuuri jooksul sai alguse uue kohaspetsiifilise teose "Fragements" dramaturgiline kontsept.

Rohkem infot: https://www.evidencemuseum.com/physical-evidence-museum-on-tour