Uurimus inimestest ja subkultuurist, kelle fookuses ja hobiks on autod. Nende tundmine,
tuunimine; autodes ja autodega hängimine, suvalt ringi sõitmine. Norra keeles råning, Eestis võiks seda parema termini puudumisel kutsuda autoosluseks.
Meid huvitab rånerite performatiivne ja teatraalne potentsiaal: kuidas autode kogunemisest saab etendus ja üksikust autost tantsija råningurituaali koreograafias.

Hazel Barstow (NO) töötab stsenograafia, performance’i ja kujutava kunsti kohtmis- ja ülemineku-punktis. Tema looming toetub tihti isklikule kogemusele ja kasutab loo jutustamiseks ka detaile ühiskonna kollektiivsest mälust. Hazelit huvitab väljamõeldise ja tõelisuse omavaheline suhe ning inimeste kujutelmad üksteisest, omavahelistest suhetest ja ühiskonnast laiemalt. Läbiv teema tema teostes on banaalsus ja (võlla)huumor.

Maret Tamme on teatrikunstnik Eestist. Hetkel töötab ta erinevate teatriprojektide raames Taanis, Saksamaal ja Eestis nii stsenograafi, lavastaja kui ka dramaturgina. Teatris hindab Maret ausust ja tühja ruumi potentsiaali. Teda huvitab keskkonnasäästlik stsenograafia, mis on sümbioosis või mõtestatud konfliktis nii olemasoleva ruumi kui ka lavastusega. Teatrikunstnikuna on kõige olulisem olla teadlik käesolevast hetkest ja selle muutumisest ning proovida ka ise kaasa muutuda.Info residentuuri ja showingute kohta www.pyhavaim.blogspot.com & www.saal.ee

Residentuuri toetab: Eesti Kultuurkapital